Naša samouprava

Tribina “Učešće građanskih inicijativa na lokalnim izborima” (skraćeni audio prilog)

Naša samouprava

Dana 15. februara 2018. godine u Omladinskom centru CK13 u Novom Sadu održana je tribina pod nazivom “Učešće građanskih inicijativa na lokalnim izborima – izazovi i iskustva”.

Na tribini su govorili Vladimir Marović iz Lokalnog fronta iz Kraljeva, zatim Tedoor Celakoski, član platforme Zagreb je naš!, kao i Miloš Injac iz Inicijative Ne da(vi)mo Beograd, dok je moderator bio Ozren Lazić. Na tribini je bilo reči o tome kako je uopšte došlo do nastanka svake od ovih organizacija, kao i kako je došlo do toga da se one odluče na ulazak u izbornu trku na lokalu. Govornici su se usaglasili da nije dovoljno samo korigovati ili promeniti postojeće vladajuće garniture, već da je neophodan jedan novi politički koncept, zasnovan na mikrosredinama, predvođene širokim spektrom ljudi sa različitih pozicija, okupljenih oko zajedničke ideje da građani mogu da utiču na politiku.

Ova tribina je realizovana kao deo projekta “Naša samouprava”, u okviru kojeg se bavimo animiranjem građana za aktivno učešće u lokalnoj samoupravi i zagovaranjem prava na autonomno odlučivanje o lokalnim pitanjima kao jednog od osnovnih preduslova demokratizacije društva.