Izdanja CK13

Istraživanje beskućništva u Novom Sadu

Istraživanje o beskućništvu cover

Autori:
Omladinski centar CK13, Ana Bilinović Rajačić, Jovana Čikić

Lektura i korektura:
Omladinski centar CK13

Priprema i dizajn:
Andrej Julher

Štampa:
Štamparija constanta, Novi Sad

Tiraž:
200

*Izdanje istraživanja o beskućništvu u Novom Sadu je pomogla Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

 

 

Muzička izdanja:

 

Novo u popularnoj muzici, 1. izdanje

Prvo muzičko izdanje Novo u popularnoj muzici (dvostrukti kompakt disk) nastalo je u okviru istoimenog projekta koji propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Imajući u vidu dvosmislenost pojma popularno kao komercijalnog i autonomnog muzičkog izraza, projekat teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici okupljajući kompozitore i muzičare čija dela reflektuju ovu napetost. U toku 2017. godine imali smo priliku da ugostimo i radimo sa inostranim muzičarima Andreom Belfiem i Nikolasom Busmanom, kao i sa lokalnim stvaraocima: Savom Botićem, Dimitrijem Jakovljevićem, Predragom Okiljevićem, Nemanjom Tasićem, Nemanjom Sovtićem, Lavom Kovačem i Vladimirom Raškovićem. Ovo izdanje pokriva snimke sa sesija tokom aprila i novembra, a koje su podrazumevale različitu metodologiju rada. Snimci iz aprilskih sesija su nastali kao interakcija na neme filmove Maje Deren, dok su novembarske sesije odraz promišljanja strategija kolektivnog rada u ad hoc grupacijama.Inspirisani uvidima Krisa Katlera (Chris Cutler) da je razvoj muzike moguć i oslonjen tehnološkim i inovativnim aspektima instrumenata i kolektivnim radom, usmerili smo se upravo na kolektivni rad, onaj kolektivni rad koji srećemo u postojanijim formacijama, na “kooperativan i kolektivan rad u grupi, ujedinjenje kompozicije i izvedbe, ekspresivnu improvizaciju i neposrednu komunikaciju sa slušaocima.”

CD1, izvođači: Andrea Belfi (bubnjevi, elektronika); Sava Botić (fender rhodes); Dimitrije Jakovljević (el.gitara, elektronika)

CD2, izvođači: Predrag Okiljević (tenor saksofon); Nemanja Tasić (perkusije); Nemanja Sovtić (trombon); Lav Kovač (bubnjevi); Vladimir Rašković (el.bas, elektronika)

 

 

Novo u popularnoj muzici, 2. izdanje

Orkestar namera

Drugo muzičko izdanje Novo u popularnoj muzici nastalo je u okviru istoimenog rezidencijalnog programa koji propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Imajući u vidu dvosmislenost pojma popularno kao komercijalnog i autonomnog muzičkog izraza, program teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici okupljajući kompozitore i muzičare čija dela reflektuju ovu napetost.

Obim rada i saradnji Đovanija Di Domenika je znakovit, budući da se radi o muzičaru koji uživa društvo Akira Sakate, Džima O’Rurka, Keidžija Hanoa, Tatsuoa Jamamotoa, Džona Edvardsa, Krisa Korsanoa, Arvea Henriksena i drugih.

Izvođači: Ana Dragićević (električni bas, pedale); Željko Diklić (električna gitara, sintisajzer, sempler, stilofon, pedale); István Csík  (bubnjevi i perkusije); Giovanni Di Domenico (fender rhodes, pedale);

Snimanje, miks, mastering: Dimitrije Jakovljević; Koordinacija: Ozren Lazić; Dizajn: Borislav Prodanović

 

 

nemanja 1
Novo u popularnoj muzici, 3. izdanje

Portret kompozitora Nemanje Radivojevića

Na ovom CD izdanju nalazi se izbor snimaka nastalih na rezidenciji održanoj od 20. do 22. novembra 2020. u Omladinskom centru CK13. Gost rezidencije bio je kompozitor Nemanja Radivojević. Tom prilikom radio je sa muzičarima koji stvaraju u Novom Sadu, nakon čega su javno izvedene Radivojevićeve kompozicije i održan razgovor sa kompozitorom.

Izvođači: Marko Čurčić (bas gitara); Daniel More (ud, gadulka, Iphone, luper); Sava Botić (sintisajzeri); Nikola Kašaš (sintisajzer); Ivan Burka (udaraljke, elektronika); Branko Latinčić (tenor saksofon)

Umetničko vođstvo: Nemanja Radivojević; Tehnička realizacija: Dimitrije Jakovljević, Aleksej Vislavski; Snimanje, miks i mastering: Dimitrije Jakovljević; Koordinacija: Ozren Lazić; Dizajn: Borislav Prodanović; Fotografija: Anica Ilijin

Novo u popularnoj muzici Đ.Marković

Novo u popularnoj muzici, 4. izdanje

Portret kompozitora Đorđa Markovića

Na ovom CD-u nalazi se izbor snimaka nastalih na koncertu održanom u Kulturnom centru Vojvodine “Miloš Crnjanski”, 12. decembra 2021. godine. Snimci predstavljaju rezultat umetničke rezidencije kompozitora Đorđa Markovića, u okviru koje je kompozitor radio sa muzičarima na izvođenju svojih kompozicija, kroz razgovor i umetničku instrukciju. Izvedena dela mogu se svrstati u dve kategorije: kompozicije pisane za instrumentalne kamerne ansamble putem klasične muzičke notacije i kompozicije koje zvuku i izvođenju pristupaju nestandardnom grafičko-tekstualnom notacijom. S obzirom na ideju, zvučnu strukturu, realizaciju i elaboraciju, u oba slučaja reč je o savremenim kompozicijama koje na različit način prevazilaze podelu akademskog i popularnog. Iscrtavanjem profila novosadskog kompozitora Đorđa Markovića ispunjeni su ciljevi projekta, a to su afirmacija savremenih tendencija u srpskoj muzici kroz promociju stvaralaštva, podsticanje novih izvođačkih i slušalačkih praksi.

Numere: 1. Flux; 2. Interferences II; 3. (inter)actions II; 4. p n e u m a; 5. On the Breath; 6. tâches

Izvođači:

Kamerni ansambl: Vesna Mitar (flauta); Vasa Vučković (klarinet); Igor Havran (violina); Kristina Tokodi (violončelo); Nataša Penezić (klavir); Jelena Rašković (udaraljke); Marko Džomba (alt saksofon); Branko Džinović (harmonika); Mikica Jevtić (dirigent)

Učesnici radionice: Nina Henig, Nebojša Đurić, Iva Dimitrijević, Dimitrije Beljanski, Miloš Milivojević, Aleksa Zrnić

Objekti i sredstva: vinske čaše, plastične kese, staklene flaše, voda, slamčice, dah, prsti

Umetničko vođstvo : Đorđe Marković

12.12.2021 I Kulturni centar Vojvodine “Miloš Crnjanski”
Tehnička realizacija, snimanje, miks i mastering: Dimitrije Jakovljević
Koordinacija: Ozren Lazić
Fotografija: Anica Ilijin
Dizajn:Borislav Prodanović
Produkcija: Omladinski centar CK13

Hvala Draganu Iliću, Svetozaru Nešiću i Kulturnom centru Vojvodine “Miloš Crnjanski na gostoprimstvu.

Novo u popularnoj muzici, 5. izdanje

Novo u popularnoj muzici, 5. izdanje

Na ovom duplom CD izdanju se nalazi izbor snimaka nastalih tokom dva koncerata održanih u Novom Sadu, u Kulturnom centru Vojvodine “Miloš Crnjanski”, u Crnoj kući, i rezultat su umetničke rezidencije kompozitorke Maje Bosnić (21.11 – 4.12.2022). Snimci na prvom disku su sa autorskog koncerta kompozitorke Maje Bosnić i prezentuju kompozicije namenje klasičnim instrumentima i izvođačkim formacijama sa konceptualnim sadržajnim predlošcima iz svakodnevice koje se zvučno realizuju kroz intenzivna solo i duo izvođenja, muzički teatar za kamerni orkestar . Sa druge strane, snimci sa drugog diska predstavljaju zvučni zapis izvođenja polaznika radionice “Umetnost redimejd(ov)a” na kojoj su polaznici (sa alternativne muzičke scene, kao i oni bez sviralačkog iskustva) imali prilike da razviju i prodube sviralačku intuiciju kroz rad sa objektima i podražavanje zvukova svakodnevice putem instrumenata. Osim toga, i publika je imala prilike da uzme učešće putem sviranja na mobilnim telefonima. Inkluzivnost i dostupnost muzičkog sadržaja su bitne odrednice kompozicija i doprinose umetničkoj, edukativnoj i političkoj nameri projekta da se kritički propita ekskluzivnost ozbiljne muzike i hijerarhija u muzičkoj proizvodnji, kroz brisanje granice između kompozitora, izvođača i publike.

Numere

Disk 1

  1.       The Upgrade – za muzičare sa telefonima… u izmišljenoj čekaonici iz ne-tako-daleke budućnosti (2017)
  2.       Vessels (160935km) – za ozvučene duboke žice, video i smartfon (2020)
  3.       Unity.projections [001=>2] – za harmoniku i violončelo (2020)
  4.       pneumothorax (ˌnjuːməʊˈθɔːræks) – za sopran saksofon i klavir (2020)
  5.       A/C Modulations – za klavir (2018)
  6.       \com.app.data – večno promenljiva kompozicija za grupu muzičara sa telefonskim aplikacijama (od 2018)

 Disk 2

              Kompozicije stvorene i izvedene u saradnji sa učesnicima radionice

  1.       Muzika: umetnost redimejd(ov)a – za gomilu predmeta i instrumenata (2022)
  2.       One Hit Wonder – za polovne žice i merdevine (2022)
  3.       Menuet4phoneS – interaktivni performans za publiku sa pametnim telefonima (2019) stvoren od strane 4/Phones Collective, koga čine Maja Bosnić (1985, Srbija), Huan Olaja [Juan Olaya] (1984, Kolumbija), Justina Stasiovska [Justyna Stasiowska] (1987, Poljska), Hasan Mašni [Hasan Mashni] (1986, Palesina), Tomi Herseta [Tomy Herseta] (1992, Indonezija) i Arsenije Savic (1992, Srbija).

Izvočači

Disk 1

Kamerni ansambl:

Jelena Vujnović – flauta
Milan Savić  – sopran saksofon
Jovan Savić  – truba
Branko Džinović  – harmonika
Maja Bosnić  – klavir, glas
Tamara Marinković Tomić – viola
Aleksandar Latković  – violončelo
Boban Stošić – kontrabas 

Disk 2

Izvočaći, učesnici radionice:
Teodora Vlku, Zoja Maričić, Geza Vereckei, Nikola Ilić, Bojan Ožegović, Stribor Bihorac, Iva Niculović, Pavle Kuntić, Maja Bosnić 

Instrumenti, objekti i sredstva:
bubnjevi, el. gitara, el. bas, DIY el.daska, el. čelo, mobilni telefon, el. klavijatura, rukavi džempera, kalimba, zvončići, gudala, merdevine sa žicama, palice, limenke, šerpe…

Umetničko vođstvo: Maja Bosnić
Tehnička realizacija, snimanje, miks i mastering: Dimitrije Jakovljević
Koordinacija: Ozren Lazić
Fotografija: Anica Ilijin 
Dizajn : Borislav Prodanović
Produkcija: Omladinski centar CK13

Hvala Draganu Iliću, Svetozaru Nešiću i Kulturnom centru Vojvodine “Miloš Crnjanski” na gostoprimstvu.

Podržano od strane: Hartefakt Fond, Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, Ministartsva kulture i informisanja Srbije.