Izdanja CK13

 
Meri Dejli: Hrabrost da se Bude i Ode
 

Meri Dejli, Hrabrost da se Bude i Ode_PDF

Prevod sa engleskog
Milena Milojević i Borislav Prodanović

Priprema i dizajn
KURS

Štampa
Alta Nova, Beograd

Godina izdanja
2023

Tiraž
300


Govorila sam samo istinu i ništa nisam prećutala. Govori Sodžerner Trut


Govorila sam samo istinu i ništa nisam prećutala. Govori Sodžerner Trut_PDF

Prevod sa engleskog
Ivana Maksić

Priprema i dizajn
KURS

Štampa
Alta Nova, Beograd

Godina izdanja
2023

Tiraž
300

Glasilo CK13: Poslednja vremena nade


GLASILO CK13 br.5_PDF

Urednik
Ozren Lazić

Autori tekstova

Edvin Kanka Ćudić, Goran Božićević, Sofija Mandić, Miloš Urošević, Iva Ružić, Ozren Lazić, Laura Pejak, Borislav Prodanović

Lektura
Đorđe Majstorović

Godina izdanja
broj 5, mart 2023


Istraživanje beskućništva u Novom Sadu

Istraživanje o beskućništvu cover

Istrazivanje beskućništva u Novom Sadu_PDF

Autori
Omladinski centar CK13, Ana Bilinović Rajačić, Jovana Čikić

Lektura i korektura
Omladinski centar CK13

Priprema i dizajn
Andrej Julher

Štampa
Štamparija Constanta, Novi Sad

Godina izdanja
2022

Tiraž
200

*Izdanje istraživanja o beskućništvu u Novom Sadu je pomogla Fondacija za otvoreno društvo, Srbija


O čemu i zašto brinemo
Politika, ekonomija i etika brige u svetlu pandemije COVID-19


Zbornik_O čemu i zašto brinemo_PDF

Priredili
Ozren Lazić, Borislav Prodanović i Hana Kukučka

Prevod sa engleskog
Laura Pejak

Lektura i korektura
Svetlana Savić

Priprema
Andrej Julher

Štampa
Štamparija Constanta, Novi Sad

Godina izdanja
2021

Tiraž
200

*Izdanje zbornika je pomogla Fondacija za otvoreno društvo, SrbijaGlasilo CK13: Vreme neizvesnosti


GLASILO CK13_Vreme neizvesnosti_PDF

Urednik
Ozren Lazić

Autori
Dane Pribić, Vladica Ilić, Laura​ Pejak, Frančeska Fornari, Nataša, Marina Ivančev,​ 
Nataša Ivaneža, Borislav Prodanović, Ozren Lazić

Prevod​ sa engleskog
Borislav Prodanović

Dizajn
Miloš Tadijin

Štampa
Štamparija Constanta, Novi Sad

​Godina izdanja
​2021

Tiraž
300

*Izdanje je podržao Fondacija za otvoreno društvo, Srbija i National Endowment for Democracy, Vašington, SAD

 

Ozren Lazić
 
Autori 
Petar Atanacković, Jelena Tipšin, Jakobare, Jelena Anđelovski, Adorjan Kurucz, Branka Ćurčić, Ozren Lazić

Prevod na engleski
Radmila Ercegovac

Urednica podlistka
Hana Kukučka
 
Priprema
Nikola Rajić

Crteži u podlistku
Aleksandra Milićević

Štampa
Futura štamparija, Petrovaradin

Godina izdanja
2017

Tiraž
500

MUZIČKA IZDANJA

 

Novo u popularnoj muzici, 1. izdanje

Prvo muzičko izdanje Novo u popularnoj muzici (dvostrukti kompakt disk) nastalo je u okviru istoimenog projekta koji propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Imajući u vidu dvosmislenost pojma popularno kao komercijalnog i autonomnog muzičkog izraza, projekat teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici okupljajući kompozitore i muzičare čija dela reflektuju ovu napetost. U toku 2017. godine imali smo priliku da ugostimo i radimo sa inostranim muzičarima Andreom Belfiem i Nikolasom Busmanom, kao i sa lokalnim stvaraocima: Savom Botićem, Dimitrijem Jakovljevićem, Predragom Okiljevićem, Nemanjom Tasićem, Nemanjom Sovtićem, Lavom Kovačem i Vladimirom Raškovićem. Ovo izdanje pokriva snimke sa sesija tokom aprila i novembra, a koje su podrazumevale različitu metodologiju rada. Snimci iz aprilskih sesija su nastali kao interakcija na neme filmove Maje Deren, dok su novembarske sesije odraz promišljanja strategija kolektivnog rada u ad hoc grupacijama.Inspirisani uvidima Krisa Katlera (Chris Cutler) da je razvoj muzike moguć i oslonjen tehnološkim i inovativnim aspektima instrumenata i kolektivnim radom, usmerili smo se upravo na kolektivni rad, onaj kolektivni rad koji srećemo u postojanijim formacijama, na “kooperativan i kolektivan rad u grupi, ujedinjenje kompozicije i izvedbe, ekspresivnu improvizaciju i neposrednu komunikaciju sa slušaocima.”

CD1, izvođači: Andrea Belfi (bubnjevi, elektronika); Sava Botić (fender rhodes); Dimitrije Jakovljević (el.gitara, elektronika)

CD2, izvođači: Predrag Okiljević (tenor saksofon); Nemanja Tasić (perkusije); Nemanja Sovtić (trombon); Lav Kovač (bubnjevi); Vladimir Rašković (el.bas, elektronika)

 

 

Novo u popularnoj muzici, 2. izdanje

Orkestar namera

Drugo muzičko izdanje Novo u popularnoj muzici nastalo je u okviru istoimenog rezidencijalnog programa koji propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Imajući u vidu dvosmislenost pojma popularno kao komercijalnog i autonomnog muzičkog izraza, program teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici okupljajući kompozitore i muzičare čija dela reflektuju ovu napetost.

Obim rada i saradnji Đovanija Di Domenika je znakovit, budući da se radi o muzičaru koji uživa društvo Akira Sakate, Džima O’Rurka, Keidžija Hanoa, Tatsuoa Jamamotoa, Džona Edvardsa, Krisa Korsanoa, Arvea Henriksena i drugih.

Izvođači: Ana Dragićević (električni bas, pedale); Željko Diklić (električna gitara, sintisajzer, sempler, stilofon, pedale); István Csík  (bubnjevi i perkusije); Giovanni Di Domenico (fender rhodes, pedale);

Snimanje, miks, mastering: Dimitrije Jakovljević; Koordinacija: Ozren Lazić; Dizajn: Borislav Prodanović

 

 

nemanja 1
Novo u popularnoj muzici, 3. izdanje

Portret kompozitora Nemanje Radivojevića

Na ovom CD izdanju nalazi se izbor snimaka nastalih na rezidenciji održanoj od 20. do 22. novembra 2020. u Omladinskom centru CK13. Gost rezidencije bio je kompozitor Nemanja Radivojević. Tom prilikom radio je sa muzičarima koji stvaraju u Novom Sadu, nakon čega su javno izvedene Radivojevićeve kompozicije i održan razgovor sa kompozitorom.

Izvođači: Marko Čurčić (bas gitara); Daniel More (ud, gadulka, Iphone, luper); Sava Botić (sintisajzeri); Nikola Kašaš (sintisajzer); Ivan Burka (udaraljke, elektronika); Branko Latinčić (tenor saksofon)

Umetničko vođstvo: Nemanja Radivojević; Tehnička realizacija: Dimitrije Jakovljević, Aleksej Vislavski; Snimanje, miks i mastering: Dimitrije Jakovljević; Koordinacija: Ozren Lazić; Dizajn: Borislav Prodanović; Fotografija: Anica Ilijin

Novo u popularnoj muzici Đ.Marković

Portret kompozitora Đorđa Markovića

Na ovom CD-u nalazi se izbor snimaka nastalih na koncertu održanom u Kulturnom centru Vojvodine “Miloš Crnjanski”, 12. decembra 2021. godine. Snimci predstavljaju rezultat umetničke rezidencije kompozitora Đorđa Markovića, u okviru koje je kompozitor radio sa muzičarima na izvođenju svojih kompozicija, kroz razgovor i umetničku instrukciju. Izvedena dela mogu se svrstati u dve kategorije: kompozicije pisane za instrumentalne kamerne ansamble putem klasične muzičke notacije i kompozicije koje zvuku i izvođenju pristupaju nestandardnom grafičko-tekstualnom notacijom. S obzirom na ideju, zvučnu strukturu, realizaciju i elaboraciju, u oba slučaja reč je o savremenim kompozicijama koje na različit način prevazilaze podelu akademskog i popularnog. Iscrtavanjem profila novosadskog kompozitora Đorđa Markovića ispunjeni su ciljevi projekta, a to su afirmacija savremenih tendencija u srpskoj muzici kroz promociju stvaralaštva, podsticanje novih izvođačkih i slušalačkih praksi.

Numere: 1. Flux; 2. Interferences II; 3. (inter)actions II; 4. p n e u m a; 5. On the Breath; 6. tâches

Izvođači:

Kamerni ansambl: Vesna Mitar (flauta); Vasa Vučković (klarinet); Igor Havran (violina); Kristina Tokodi (violončelo); Nataša Penezić (klavir); Jelena Rašković (udaraljke); Marko Džomba (alt saksofon); Branko Džinović (harmonika); Mikica Jevtić (dirigent)

Učesnici radionice: Nina Henig, Nebojša Đurić, Iva Dimitrijević, Dimitrije Beljanski, Miloš Milivojević, Aleksa Zrnić

Objekti i sredstva: vinske čaše, plastične kese, staklene flaše, voda, slamčice, dah, prsti

Umetničko vođstvo : Đorđe Marković

12.12.2021 I Kulturni centar Vojvodine “Miloš Crnjanski”
Tehnička realizacija, snimanje, miks i mastering: Dimitrije Jakovljević
Koordinacija: Ozren Lazić
Fotografija: Anica Ilijin
Dizajn:Borislav Prodanović
Produkcija: Omladinski centar CK13

Hvala Draganu Iliću, Svetozaru Nešiću i Kulturnom centru Vojvodine “Miloš Crnjanski na gostoprimstvu.

Novo u popularnoj muzici, 5. izdanje

Novo u popularnoj muzici, 5. izdanje

Na ovom duplom CD izdanju se nalazi izbor snimaka nastalih tokom dva koncerata održanih u Novom Sadu, u Kulturnom centru Vojvodine “Miloš Crnjanski”, u Crnoj kući, i rezultat su umetničke rezidencije kompozitorke Maje Bosnić (21.11 – 4.12.2022). Snimci na prvom disku su sa autorskog koncerta kompozitorke Maje Bosnić i prezentuju kompozicije namenje klasičnim instrumentima i izvođačkim formacijama sa konceptualnim sadržajnim predlošcima iz svakodnevice koje se zvučno realizuju kroz intenzivna solo i duo izvođenja, muzički teatar za kamerni orkestar . Sa druge strane, snimci sa drugog diska predstavljaju zvučni zapis izvođenja polaznika radionice “Umetnost redimejd(ov)a” na kojoj su polaznici (sa alternativne muzičke scene, kao i oni bez sviralačkog iskustva) imali prilike da razviju i prodube sviralačku intuiciju kroz rad sa objektima i podražavanje zvukova svakodnevice putem instrumenata. Osim toga, i publika je imala prilike da uzme učešće putem sviranja na mobilnim telefonima. Inkluzivnost i dostupnost muzičkog sadržaja su bitne odrednice kompozicija i doprinose umetničkoj, edukativnoj i političkoj nameri projekta da se kritički propita ekskluzivnost ozbiljne muzike i hijerarhija u muzičkoj proizvodnji, kroz brisanje granice između kompozitora, izvođača i publike.

Numere

Disk 1

  1.       The Upgrade – za muzičare sa telefonima… u izmišljenoj čekaonici iz ne-tako-daleke budućnosti (2017)
  2.       Vessels (160935km) – za ozvučene duboke žice, video i smartfon (2020)
  3.       Unity.projections [001=>2] – za harmoniku i violončelo (2020)
  4.       pneumothorax (ˌnjuːməʊˈθɔːræks) – za sopran saksofon i klavir (2020)
  5.       A/C Modulations – za klavir (2018)
  6.       \com.app.data – večno promenljiva kompozicija za grupu muzičara sa telefonskim aplikacijama (od 2018)

 Disk 2

              Kompozicije stvorene i izvedene u saradnji sa učesnicima radionice

  1.       Muzika: umetnost redimejd(ov)a – za gomilu predmeta i instrumenata (2022)
  2.       One Hit Wonder – za polovne žice i merdevine (2022)
  3.       Menuet4phoneS – interaktivni performans za publiku sa pametnim telefonima (2019) stvoren od strane 4/Phones Collective, koga čine Maja Bosnić (1985, Srbija), Huan Olaja [Juan Olaya] (1984, Kolumbija), Justina Stasiovska [Justyna Stasiowska] (1987, Poljska), Hasan Mašni [Hasan Mashni] (1986, Palesina), Tomi Herseta [Tomy Herseta] (1992, Indonezija) i Arsenije Savic (1992, Srbija).

Izvočači

Disk 1

Kamerni ansambl:

Jelena Vujnović – flauta
Milan Savić  – sopran saksofon
Jovan Savić  – truba
Branko Džinović  – harmonika
Maja Bosnić  – klavir, glas
Tamara Marinković Tomić – viola
Aleksandar Latković  – violončelo
Boban Stošić – kontrabas 

Disk 2

Izvočaći, učesnici radionice:
Teodora Vlku, Zoja Maričić, Geza Vereckei, Nikola Ilić, Bojan Ožegović, Stribor Bihorac, Iva Niculović, Pavle Kuntić, Maja Bosnić 

Instrumenti, objekti i sredstva:
bubnjevi, el. gitara, el. bas, DIY el.daska, el. čelo, mobilni telefon, el. klavijatura, rukavi džempera, kalimba, zvončići, gudala, merdevine sa žicama, palice, limenke, šerpe…

Umetničko vođstvo: Maja Bosnić
Tehnička realizacija, snimanje, miks i mastering: Dimitrije Jakovljević
Koordinacija: Ozren Lazić
Fotografija: Anica Ilijin 
Dizajn : Borislav Prodanović
Produkcija: Omladinski centar CK13

Hvala Draganu Iliću, Svetozaru Nešiću i Kulturnom centru Vojvodine “Miloš Crnjanski” na gostoprimstvu.

Podržano od strane: Hartefakt Fond, Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada, Ministartsva kulture i informisanja Srbije.