Izdanja CK13

Istraživanje beskućništva u Novom Sadu

Istraživanje o beskućništvu cover

Autori:
Omladinski centar CK13, Ana Bilinović Rajačić, Jovana Čikić

Lektura i korektura:
Omladinski centar CK13

Priprema i dizajn:
Andrej Julher

Štampa:
Štamparija constanta, Novi Sad

Tiraž:
200

*Izdanje istraživanja o beskućništvu u Novom Sadu je pomogla Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

 

 

Muzička izdanja:

 

Novo u popularnoj muzici, 1. izdanje

Prvo muzičko izdanje Novo u popularnoj muzici (dvostrukti kompakt disk) nastalo je u okviru istoimenog projekta koji propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Imajući u vidu dvosmislenost pojma popularno kao komercijalnog i autonomnog muzičkog izraza, projekat teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici okupljajući kompozitore i muzičare čija dela reflektuju ovu napetost. U toku 2017. godine imali smo priliku da ugostimo i radimo sa inostranim muzičarima Andreom Belfiem i Nikolasom Busmanom, kao i sa lokalnim stvaraocima: Savom Botićem, Dimitrijem Jakovljevićem, Predragom Okiljevićem, Nemanjom Tasićem, Nemanjom Sovtićem, Lavom Kovačem i Vladimirom Raškovićem. Ovo izdanje pokriva snimke sa sesija tokom aprila i novembra, a koje su podrazumevale različitu metodologiju rada. Snimci iz aprilskih sesija su nastali kao interakcija na neme filmove Maje Deren, dok su novembarske sesije odraz promišljanja strategija kolektivnog rada u ad hoc grupacijama.Inspirisani uvidima Krisa Katlera (Chris Cutler) da je razvoj muzike moguć i oslonjen tehnološkim i inovativnim aspektima instrumenata i kolektivnim radom, usmerili smo se upravo na kolektivni rad, onaj kolektivni rad koji srećemo u postojanijim formacijama, na “kooperativan i kolektivan rad u grupi, ujedinjenje kompozicije i izvedbe, ekspresivnu improvizaciju i neposrednu komunikaciju sa slušaocima.”

CD1, izvođači: Andrea Belfi (bubnjevi, elektronika); Sava Botić (fender rhodes); Dimitrije Jakovljević (el.gitara, elektronika)

CD2, izvođači: Predrag Okiljević (tenor saksofon); Nemanja Tasić (perkusije); Nemanja Sovtić (trombon); Lav Kovač (bubnjevi); Vladimir Rašković (el.bas, elektronika)

 

 

Novo u popularnoj muzici, 2. izdanje

Orkestar namera

Drugo muzičko izdanje Novo u popularnoj muzici nastalo je u okviru istoimenog rezidencijalnog programa koji propituje odnos savremene i nove popularne muzike. Imajući u vidu dvosmislenost pojma popularno kao komercijalnog i autonomnog muzičkog izraza, program teži da markira progresivne tendencije u savremenoj muzici okupljajući kompozitore i muzičare čija dela reflektuju ovu napetost.

Obim rada i saradnji Đovanija Di Domenika je znakovit, budući da se radi o muzičaru koji uživa društvo Akira Sakate, Džima O’Rurka, Keidžija Hanoa, Tatsuoa Jamamotoa, Džona Edvardsa, Krisa Korsanoa, Arvea Henriksena i drugih.

Izvođači: Ana Dragićević (električni bas, pedale); Željko Diklić (električna gitara, sintisajzer, sempler, stilofon, pedale); István Csík  (bubnjevi i perkusije); Giovanni Di Domenico (fender rhodes, pedale);

Snimanje, miks, mastering: Dimitrije Jakovljević; Koordinacija: Ozren Lazić; Dizajn: Borislav Prodanović

 

 

nemanja 1
Novo u popularnoj muzici, 3. izdanje

Portret kompozitora Nemanje Radivojevića

Na ovom CD izdanju nalazi se izbor snimaka nastalih na rezidenciji održanoj od 20. do 22. novembra 2020. u Omladinskom centru CK13. Gost rezidencije bio je kompozitor Nemanja Radivojević. Tom prilikom radio je sa muzičarima koji stvaraju u Novom Sadu, nakon čega su javno izvedene Radivojevićeve kompozicije i održan razgovor sa kompozitorom.

Izvođači: Marko Čurčić (bas gitara); Daniel More (ud, gadulka, Iphone, luper); Sava Botić (sintisajzeri); Nikola Kašaš (sintisajzer); Ivan Burka (udaraljke, elektronika); Branko Latinčić (tenor saksofon)

Umetničko vođstvo: Nemanja Radivojević; Tehnička realizacija: Dimitrije Jakovljević, Aleksej Vislavski; Snimanje, miks i mastering: Dimitrije Jakovljević; Koordinacija: Ozren Lazić; Dizajn: Borislav Prodanović; Fotografija: Anica Ilijin

Novo u popularnoj muzici Đ.Marković

Novo u popularnoj muzici, 4. izdanje

Portret kompozitora Đorđa Markovića

Na ovom CD-u nalazi se izbor snimaka nastalih na koncertu održanom u Kulturnom centru Vojvodine “Miloš Crnjanski”, 12. decembra 2021. godine. Snimci predstavljaju rezultat umetničke rezidencije kompozitora Đorđa Markovića, u okviru koje je kompozitor radio sa muzičarima na izvođenju svojih kompozicija, kroz razgovor i umetničku instrukciju. Izvedena dela mogu se svrstati u dve kategorije: kompozicije pisane za instrumentalne kamerne ansamble putem klasične muzičke notacije i kompozicije koje zvuku i izvođenju pristupaju nestandardnom grafičko-tekstualnom notacijom. S obzirom na ideju, zvučnu strukturu, realizaciju i elaboraciju, u oba slučaja reč je o savremenim kompozicijama koje na različit način prevazilaze podelu akademskog i popularnog. Iscrtavanjem profila novosadskog kompozitora Đorđa Markovića ispunjeni su ciljevi projekta, a to su afirmacija savremenih tendencija u srpskoj muzici kroz promociju stvaralaštva, podsticanje novih izvođačkih i slušalačkih praksi.

Numere: 1. Flux; 2. Interferences II; 3. (inter)actions II; 4. p n e u m a; 5. On the Breath; 6. tâches

Izvođači:

Kamerni ansambl: Vesna Mitar (flauta); Vasa Vučković (klarinet); Igor Havran (violina); Kristina Tokodi (violončelo); Nataša Penezić (klavir); Jelena Rašković (udaraljke); Marko Džomba (alt saksofon); Branko Džinović (harmonika); Mikica Jevtić (dirigent)

Učesnici radionice: Nina Henig, Nebojša Đurić, Iva Dimitrijević, Dimitrije Beljanski, Miloš Milivojević, Aleksa Zrnić

Objekti i sredstva: vinske čaše, plastične kese, staklene flaše, voda, slamčice, dah, prsti

Umetničko vođstvo : Đorđe Marković

12.12.2021 I Kulturni centar Vojvodine “Miloš Crnjanski”
Tehnička realizacija, snimanje, miks i mastering: Dimitrije Jakovljević
Koordinacija: Ozren Lazić
Fotografija: Anica Ilijin
Dizajn:Borislav Prodanović
Produkcija: Omladinski centar CK13

Hvala Draganu Iliću, Svetozaru Nešiću i Kulturnom centru Vojvodine “Miloš Crnjanski na gostoprimstvu.