Otvorena kuhinja CK13

Šta je Otvorena kuhinja CK13?

Otvorena kuhinja CK13 je samoorganizovana, samoodrživa, aktivistička i neprofitna kuhinja koja promoviše veganstvo kao etički, ekološki i ekonomski prihvatljiv način ishrane, solidarnost i društveno-politički aspekt (is)hrane.

Osnovna uloga Otvorene kuhinje CK13 je da kreira političku i ekološku alternativu u polju dominantnog načina organizovanja ljudske ishrane u savremenom društvu – nasuprot brzim i otuđenim obrocima, s jedne strane i konvencionalnoj ishrani koja počiva na eksploataciji životinja i degradaciji prirode, s druge strane.

U Otvorenoj kuhinji pripremamo vegansku hranu, jer proizvodnja i upotreba životinjskih proizvoda kao što su meso, mleko i jaja podrazumeva porobljavanje, prisilno razmnožavanje, mučenje i egzekuciju životinja, eksploataciju prirode i zagađenje životne sredine.

Pripremamo zajedničke večere sredom i kao priliku da se ljudi međusobno druže i upoznaju.

Događaj je namenjen svima koji žele da probaju raznolika veganska jela, da se priključe zajedničkoj pripremi hrane, da saznaju više o veganstvu, susretnu se i razgovaraju sa ljudima sa kojima će sesti za isti sto.

Kako funkcioniše?

Otvorena kuhinja funkcioniše kao aktivistički kolektiv unutar Omladinskog centra CK13, otvorene i
nehijerarhijske strukture, zahvaljujući volonterskom angažmanu i donacijama. Aktivistički znači da zajednički održavamo njen rad i promovišemo njene principe.  

Održavanje večera sredom možete podržati donacijom.

Volonteri/ke planiraju i pripremaju večere, organizuju nabavku, čišćenje i promociju, ali mi zavisimo i o vašoj pomoći u tome da cela stvar radi. Novac se prikuplja u donatorsku kutiju i namenjen je kupovini namirnica za pripremu hrane i neophodnih sredstava za rad.  Ostavljanjem preporučenog, većeg ili manjeg iznosa, pomažeš opstanak Otvorene kuhinje CK13.

Kroz simboličnu cenu obroka želimo da pokažemo da nije potrebno izdvojiti mnogo novca da bi se dobro i zdravo jelo, da se s relativno malo novca može nahraniti veliki broj ljudi i da to može da bude održivo, sa pozitivnim učincima na čoveka, životinje i prirodu.

Naša preporučena donacija služi kao vodič: ko ima manje, može dati manje; oni koji imaju više, mogu dati malo više. Donacija se zasniva na poverenju, zavisno o samoproceni i finansijskim mogućnostima svakoga od nas. Međutim, novac nije prepreka da bi se jelo u Otvorenoj kuhinji CK13, jer hrana mora da bude dostupna svima bez obzira na finansijsku moć.

Šta je cilj Otvorene kuhinje CK13?

Cilj Otvorene kuhinje je da doprinese širenju emancipatorskih ideja veganstva, solidarnosti, slobode i jednakosti i prenese ih dolazećim generacijama. Želimo da podstaknemo pojedince da se suprotstave dominantnim društvenim paradigmama i opresivnim ideologijama i izgrade novi sistem vrednosti koji se temelji na solidarnosti, saosećanju i pravednosti.

Za nas, Otvorena kuhinja nije ni pučka kuhinja, ni apolitični servis, već politički i socijalni projekat. Naše razumevanje veganstva je zasnovano na nespecističkom načelu – odbacujemo determinisanje životinjskog života kao sredstva za zadovoljenje ljudskih potreba i zalažemo se za transformaciju svih društvenih odnosa i praksi u kojima se kategorija životinje konstituiše kroz potčinjavanje. Istovremeno kritikujemo sve oblike dominacije i diskriminacije i pokušavamo ih prevladati u našem kolektivu. Mi smo protiv eksploatacije životinja, prirode i ljudi.

Ako želimo društvene promene, moramo se boriti i izboriti za njih. Zbog toga je važno da budemo solidarni, da se udružujemo, organizujemo, organizovano delujemo i steknemo sigurnost u sopstvenu zajedničku moć.

U širenju emancipatorskih ideja veganstva, slobode, jednakosti i zajedništva, Otvorena kuhinja CK13 poziva na aktivističko savezništvo i solidarnu akciju.

Želiš da se priključiš kolektivu Otvorene kuhinje CK13?

Poziv za volontere/ke je uvek otvoren!
Pronađi nas na sredom na Zajedničkoj veganskoj večeri u CK13.

Mi smo otvorena grupa i veselimo se kad novi ljudi dolaze.


Ako dolaziš na Zajedničku vegansku večeru sredom u Crnu kuću – upoznaj principe njenog funkcionisanja!


Principi funkcionisanja

Otvorena kuhinja CK13 je nastala 2010. godine u Omladinskom centru CK13 kao volonterski projekat po uzoru na slične projekte u Evropi, odnosno u Nemačkoj, u kojoj ovakve aktivističke kuhinje deluju na alternativnoj, skvoterskoj i anarhističkoj sceni od ranih 80ih godina 20. veka pod nazivom Volxküche (VoKü) kao samoorganizovani kolektivi unutar različitih autonomnih i omladinskih centara. I dan danas sastavni su deo leve političke scene i infrastrukture. U nekim većim gradovima moguće je da se jede svaki dan u Vokü. U Berlinu, na primer, postoji tridesetak različitih. U novije vreme ovi kuhinjski kolektivi se pojavljuju pod imenima BevöKü ili Bevölkerungsküche (Bevölkerungs, nem. populacija, stanovništvo), KüFA ili Küche für Alle (Kuhinja za sve) i SoliKü ili Soliküche (Solidarna kuhinja) kojima se naglašava aspekt solidarnosti i jednakosti. Kuhinjski kolektivi međusobno su dobro povezani i dele zajednička načela. Priprema se i služi vegetarijanska i veganska hrana; bojkot životinjskih proizvoda je konsenzus koji stoji nasuprot institucionlizovanom nasilju nad životinjama u savremenom društvu. Kuhinje ne rade komercijalno, već na donacije, protivno vladajućim ograničenjima u kapitalizmu. Nema fiksne cene za hranu, ali svako daje onoliko koliko može i hoće. Novac koji ostane, ulaže se u (lokalne) političke projekte, aktivnosti i akcije.