Nećemo zgradu umesto Crne kuće!

PGR CK13

SAOPŠTENJE
povodom

NACRTA PGR-a PODRUČJA NOVOG GRADSKOG CENTRA IZMEĐU ULICA VOJVODE BOJOVIĆA, DIMITRIJA AVRAMOVIĆA, SLOVAČKE, VALENTINA VODNIKA I JOVANA SUBOTIĆA U NOVOM SADU

Pozivamo sve korisnike kuće, ljubitelje programa centra, aktiviste, umetnike, i druge zainteresovane građane da podnesu primedbu na ovaj plan sa naglaskom da se parcela na kojoj je smeštena Crna kuća izuzme od mogućnosti izgradnje zgrade kako bi se sačuvao interes zajednice, a to je da Crna kuća ostane gde jeste, i da se na taj način onemogući bilo kakvo netransparentno odlučivanje o sudbini kuće između vlasnika i investitora.

Mišljenja smo da se o sudbini Crne kuće mora razgovarati javno i u okviru zajednice, a u skladu sa njenom prirodom i svrhom – a to je otvoren, slobodan i javan prostor za zajednicu. U skladu sa tim, pozivamo vas da zajedno održimo živim borbu za Crnu kuću i iskažemo neslaganje sa planom koji predviđa njeno rušenje.

Crna kuća je naša!

Pozivamo sve građanke i građane Novog Sada da daju svoje predloge i komentare do 4. februara na neki od sledećih načina:

  • lično Gradskoj upravi za urbanizam u Školskoj 3
  • putem elektronske pošte na planiranje@uprava.novisad.rs
  • telefonom na 021423015

Budite iskreni i otvoreni u svojim primedbama i slobodno navedite lične razloge zašto vam je važno da se sačuva Crna kuća. Naše potrebe i interesi moraju biti važniji od investitorskih interesa.

Potpisnici:
Omladinski centar CK13
Infoteka CK13
Otvorena kuhinja CK13
Art bioskop CK13
Kuhinja solidarnosti NS
Volonterski centar Vojvodine
Antifašistički front 23. oktobar
UG “Patrija”
Udruženje za zaštitu životinja SPANS
Književni klabing
Veče Dron Muzike
Združena akcija Krov nad glavom Novi Sad
Ekološki front Novi Sad
Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
NVO Svet I Dunav
NGI Dunavac Šodroš
Organisation for saving nature and animals – OSNA
Eko straža Novi Sad
Panonska Antifašistička Organizacija PAOR
Vojvođanski građanski centar
Udruženje građana Grupa ”IZAĐI’
Udruženje Crvena linija
Rebuild collective
Klub kulture Crna ovca
Crni ovan
Brutal studio
Portal Dotkom
Liman crew
Undergrand radio
Forum Roma Srbije
Izdavačka kuća Librarion
UrLik
Dom b-612
Marksistička organizacija Crveni
Zrenjaninski socijalni forum
EduAkcija Vršac