Aktuelno Naša samouprava

Primedba da se sačuva Crna kuća

ck-autonomna-zona-cover-1024x576

Povodom nacrta Plana generalne regulacije područja novog gradskog centra između ulica Vojvode Bojovića, Dimitrija Avramovića, Slovačke, Valentina Vodnika i Jovana Subotića u Novom Sadu.

Našu primedbu u kojoj tražimo da se zadrži postojeći objekat Crne kuće u sadašnjim gabaritima i sa sadašnjom društveno-kulturnom namenom možete preuzeti na ovom linku.

Primedbu možete podneti do 5. februara na neki od sledećih načina:

  • Lično Gradskoj upravi za urbanizam u Školskoj 3
  • Putem elektronske pošte na planiranje@uprava.novisad.rs
  • Telefonom na 021423015