Uslovi uplate donacije

Politika privatnosti

Omladinski centar CK13 čuva privatnost svih naših donatora. Prikupljamo samo neophodne osnovne podatke o donatorima kako bismo im pravovremeno dostavili obaveštenje i informisali ih u skladu sa dobrim običajima i u cilju pružanja kvalitetnih vesti. Svi podaci o donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi zaposleni u Omladinskom centru CK13, kao i partneri i saradnici odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi na Web sajtu.

Prikupljanje i upotreba podataka

Tokom Vaše posete sajtu možemo prikupiti vaše lične podatke koji su neophodni da podesite svoj nalog u svrhu naplate donacije. Vaše lične podatke koristimo isključivo da bi omogućili da Vam obezbedimo blagovremene informacije o donacijama i akcijama koje sprovodimo zahvaljujući vašoj podršci, da bismo unapredili rad Web sajta, uspostavili kontakt sa Vama, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrebiti Vaše lične podatke.

Načini uplate donacije

Uplatu donacije na našoj internet stranici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, MasterCard, Maestro, DinaCard, American Express koje podržavaju plaćanje preko interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i bankom Intesa i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Payment Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je donacija odobrena. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

U postupku donacije Omladinski centar CK13 će vam poslati e-mail kojim se potvrđuje da je donacija realizovana.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Zaštita podataka

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Omladinskom centru CK13.

3D Secure zaštita za sve donatore – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi korisnici AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se donatorima garantuje bezbednost donacije. Brojevi platnih kartica donatora se ne čuvaju na sistemu Omladinskog centra CK13 a sam upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na sajtu omladinskog centra CK13, tokom komunikacije između Omladinskog centra CK13 i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Registracija kartice

Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (sačuvaju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Omladinski centar CK13 ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa donatorom. Donator ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice.

Politika reklamacija

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, donator/ka može izvršiti reklamaciju slanjem e-maila na adresu office@ck13.space.

Povraćaj donacija

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos donacije, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

U slučaju pogrešnog iznosa za donacije potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika/ce platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate donacije, na elektronsku adresu office@ck13.space ili poštom na adresu Vojvode Bojovića 13, 21000 Novi Sad. Uz zahtev je neophodno dostaviti i e-mail sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika/ce kartice i kontakt telefon.

Donator/ka će biti kontaktiran/a od strane Omladinskog centra CK13 u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju, Omladinski centar CK13 će moći da isplati donatoru/ki samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro, Amex i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Omladinskog centra CK13 obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika/ce kartice.

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Izjava o PDV-u

Omladinski centar CK13 nije u sistemu PDV-a.

Prekid mesečnih donacija

Prekidanje mesečnih donacija donator može izvršiti u bilo kom trenutku pristupanjem na stranicu “Moj profil”. U tabeli se prikazuju sve donacije donatora pri čemu aktivne mesečne donacije imaju opciju “Otkaži” koja prekida mesečna davanja.