Naša sreća naša osveta

Hrabrost je zarazna

Projekat “HRABROST JE ZARAZNA: Jačanje feminističke svesti i aktivizma u Novom Sadu i Srbiji” Omladinski centar CK13 sprovodi uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Projekat je otpočeo javnom outdoor kampanjom “Hrabrost je zarazna“, simbolično 25. novembra 2022. godine, kada se obeležava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovaj datum ujedno je i početak globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, tokom koje ženske grupe i feminističke organizacije širom sveta organizuju javna okupljanja, programe, akcije, kampanje zagovaranja.

Kampanja se koristi kao organizaciona strategija i kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama – porodičnog i partnerskog nasilja, seksualne eksploatacije, seksualnog zlostavljanja, silovanja, političkog i ekonomskog nasilja i svih oblika rodno zasnovane diskriminacije i obespravljenosti. Ovogodišnja tema kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je “UNITE! Activism to end Violence against women and girls”.

Javnom kampanjom Hrabrost je zarazna, Omladinski centar CK13 upućuje podršku feminističkoj borbi i solidarnost sa pobunjenim ženama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Iranu, Americi, solidarnost sa pobunjenim ženama sveta.

  hrabrost-je-zarazna   

U sklopu kampanje 16 dana aktivizma u Omladinskom centru CK13 je održan četvorodnevni ciklus filmova i predavanja o muškom nasilju pod nazivom PO ISTINITOJ PRIČI. Ciklus sličnog formata biće održan i u martu 2023. godine.

U okviru ovog programa krajem 2022. godine organizovali smo dva seminara (u Novom Sadu i Beogradu) zajedno sa feminističkom inicijativom protiv seksualnog nasilja VERUJEM TI. Seminari su održani pod naslovom “Naša tela, naše slobode – MI”, a vodile su ih feminističke aktivistkinje Jelena Riznić i Milena Milojević.

U februaru 2023. godine u Omladinskom centru CK13 je održan i seminar “Previše vremena je prošlo: radikalni feminizam za muškarce”. Sličan program održan je i pre dve godine, a voditelji su i ovoga puta bili Miloš Urošević (Žene u crnom) i Borislav Prodanović (CK13). U martu će se isti seminar održati u Beogradu.

U susret 8. martu, Međunarodnom danu žena, organizovali smo diferencirani program i sproveli outdoor kampanju. Od 5. do 7. marta je u Omladinskom centru CK13 održan novi ciklus filmova i razgovora “PO ISTINITOJ PRIČI“, gde su prikazana tri dokumentarna filma o organizovanoj borbi na tlu SAD za oslobođenje od patrijarhalnog nasilja. Na sam praznik, 8. marta, pokrenuli smo aktivističku kampanju širenja feminističkih poruka u javnom prostoru, na ulicama Novog Sada, kao i u drugim aktivističkim prostorima, kako u našem, tako i u drugim gradovima širom Srbije. Kampanja je nosila naziv “Hrbarost je zarazna, protest žena će se nastaviti“. Takođe, 11. i 12. marta smo, ponovo u saradnji sa inicijativom VERUJEM TI, organizovali seminar o podizanju feminističke svesti.

U sklopu ovog projekta predvideli smo i prevod tri važna feministička dela na srpski jezik: Speeches, Sojourner Truth; Texts, Mary Daly; Too Much Time Has Passed; Radical Feminism for Men, A Textbook.