Naša samouprava

Tribina “Mesne zajednice danas” (skraćeni audio prilog)

Naša samouprava

U Crnoj kući je 28. novembra 2017. održana tribina “Mesne zajednice danas”. Učestvovali su Miodrag Dakić iz organizacije Oštra nula (Banja Luka), Zdenka Kovačević iz organizacije Sretenje (Požega), kao i Branka Ćurčić i Zoran Gajić iz Grupe za konceptualnu politiku (Novi Sad).

Na tribini se pričalo o uzurpaciji mesnih zajednica od strane partija, zatim o tome koliko su građani uopšte spremni da iskoriste sva prava koja imaju, ali se otvorila tema i koliko je organizacijama civilnog društva teško da steknu poverenje, kako članova mesnih zajednica, tako i građana. Istaknuto je da bi građani trebalo da budu svesni da MZ zapravo pripadaju njima, kao i budžeti kojima one raspolažu.

Vrata MZ se sve više zatvaraju za građanske inicijative, jer političke partije u njima počinju da vide konkurenciju, a MZ partijama uglavnom služe kao najefikasnije mesto mobilizacije građana za izbore.