Samo Ženski Glasovi 03: Andrea Dworkin, Pornografija se dešava

U novoj emisiji Samo Ženski Glasovi slušamo moćan glas Andree Dvorkin – jedne od najznačajnijih žena radikalnog feminizma i sigurno najsnažniji glas feminističke borbe protiv pornografije i prostitucije.

Slušamo predavanje Andree Dvorkin “Pornografija se dešava” održano 6. marta 1993. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Čikagu.

U ovom predavanju okrutnost pornografske kulture opisuje se u svojoj očiglednosti – kao izraz sadističkih praksi dehumanizacije, objektivizacije, seksualizacije, eksploatacije i mučenja tela žena, praksi normalizovanih u društvenoj svakodnevici, i opravdavanih pravnom argumentacijom po kojoj se pornografija odobrava i brani kao sloboda izražavanja.

Predavanje “Pornografija se dešava” bilo je deo upornog višegodišnjeg javnog zagovaranja Andree Dvorkin za usvajanje anti-pornografskog zakona u Americi. Predloge Zakona o građanskim pravima protiv pornografije formulisale su Andrea Dvorkin i radikalna feministkinja i pravnica Catherine MacKinnon 1983. godine, zastupajući tezu da je pornografija kršenje građanskih prava žena i zastupajući pravo na odštetu ženama oštećenim pornografijom. Tamo gde je bilo predloženo usvajanje Zakona o građanskim pravima protiv pornografije, usvajanje je bilo blokirano i odbačeno, a na temelju argumenta da bi se sprovođenjem takvog zakona kršila sloboda govora zaštićena Prvim amandmanom Ustava Sjedinjenih Država. Time je očigledno da se ovde “slobodom govora” obezbeđuje pravo muškaraca na posedovanje, korišćenje i mučenje tela žena i održava ideologija muške dominacije i profitna industrija ženskog ropstva i trgovine ženama.

“I am someone, I resist, I am in this court because I resist, I reject their power, their arrogance, their cold-blooded, cold-hearted malice, and I am going to win.” – Andrea Dworkin

Samo Ženski Glasovi je emisija posvećenu glasu, govoru, iskustvu i mišljenju žena. Slušamo žene koje su oslobodile svoj glas i čiji glas oslobađa.

Samo ženski glas je istina koja vibrira frekvencijama koje će uništiti patrijarhat.