Po istinitoj priči fb cover

PO ISTINITOJ PRIČI – Ciklus filmova i predavanja

28/11/2022
18:00 - 21:00


U okviru feminističkog programa “Hrabrost je zarazna” Omladinski centar CK13 obeležiće 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama* ciklusom filmova i predavanja o muškom nasilju “Po istinitoj priči”, u okviru kojeg će se prikazati četiri filma zasnovana po istinitim događajima.

Reč je o događajima koji se nisu tek ‘desili’ ili se ‘dešavaju’. Reč je o nasilju i zločinima koje muškarci sistematski sprovode, svakodnevno, danonoćno, nad Ženama i drugim Drugima.

Svaki od filmova u ciklusu tematizuje određeni oblik muškog nasilja – partnersko i porodično nasilje, homofobiju i transfobiju. Oblici muškog nasilja i mehanizmi njegove reprodukcije i umnožavanja su raznovrsni i brojni, ali analiza potvrđuje njihovu jednorodnost: počinitelj je patrijarhalni muškarac, a seksualno nasilje je ključna karika u obrascu muške nadmoći nad Ženama i drugim Drugima.

“U svetu u kome muškarci poseduju većinu društvene, ekonomske i političke moći, rezultat patrijarhalnog seksualnog sistema je rašireno nasilje, seksualizovano nasilje, seksualno nasilje i nasilje-putem-seksa nad ženama, decom i, u određenim situacijama, nad ranjivim muškarcima. To uključuje fizički napad, emocionalno zlostavljanje i silovanje od strane članova porodice i poznanika, kao i od nepoznatih ljudi. Uz iskustvo nasilja, žene i deca žive sa spoznajom da su uvek mete. Ponekad u ovom sistemu, muškarci – ponajviše homoseksualci – mogu da budu označeni kao „pičkice“ i tretirani kao žene, te podvrgnuti sličnim vrstama nasilja. Ova analiza ne sugeriše da je svaki muškarac silovatelj u pravnom smislu, već da živimo u društvu u kome se muškarci, i zakonom označeni silovatelji i nesilovatelji, uobičajeno uče etici silovatelja; muškarci su odgajani da na žene i seks gledaju kroz prizmu društvenog statusa i odnose neprijateljstva, kontrole i dominacije” (Robert Jensen).

PROGRAM:

Ponedeljak, 28. novembar

18č BILA SAM LORENA BOBIT (I Was Lorena Bobbitt, 2020), r. Danishka Esterhazy, Kanada/USA, 97 min
20č O kulturi nasilja i spektaklu, Vera Kopicl 

Utorak, 29. novembar

18č POSTELJA U PLAMENU (The Burning Bed, 1984), r. Robert Greenwald, USA, 97 min
20č Šta sam naučila radeći u skloništu za žene i decu žrtve nasilja, Nadežda Radović 

Sreda, 30. novembar

18č DEČACI NE PLAČU (Boys Don’t Cry, 1999), r. Kimberly Peirce, USA, 118 min
20č Reprezentacija nasilja nad transrodnim osobama u popularnoj kulturi, Aleksa Milanović 

Četvrtak, 1. decembar

18č PRIČA METJUA ŠEPARDA (The Matthew Shepard Story, 2002), r. Roger Spottiswoode, Kanada/USA, 88 min
20č Mi te čujemo. Razgovor o filmu “The Matthew Shepard Story”, Dragoslava Barzut 

Ovaj ciklus je deo trajnog nastojanja da feminističkom analizom i kritikom rasvetlimo i razumemo ‘svakodnevni seksizam’ i mehanizme njegove reprodukcije, da osnažimo sebe i jedni druge u odbrani od patrijarhalnog nasilja kroz prakse ‘svakodnevnog feminizma’ i osmislimo strategije borbe za društvenu promenu. “Nazreti stvari kakve jesu nije dovoljno” – pisala je Meri Dejli; “istinski uvid podrazumeva posvećenost da se destruktivna situacija promeni, a posledice takve posvećenosti ne mogu biti ugodne. Za osobu koja je naučila da prepozna seksizam, ništa više ne može ostati isto”.

*16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je međunarodna kampanja podizanja svesti o problemu nasilja nad ženama koja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanja se sprovodi od 1991. godine i tokom njenog trajanja ženske grupe i feminističke organizacije širom sveta organizuju javna okupljanja, programe, akcije, kampanje zagovaranja. Kampanja se koristi kao organizaciona strategija i kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama. Ovogodišnja tema kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama je “UNITE! Activism to end Violence against women and girls”.

**Ciklus filmova i predavanja “Po istinitoj priči” Omladinski centar CK13 organizuje u okviru projekta “HRABROST JE ZARAZNA: Jačanje feminističke svesti i aktivizma u Novom Sadu i Srbiji” uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.

#AmerickaAmbasada #USEmbassyBelgrade