Aktuelno

Podrška za Omladinski centar CK13

Obraćamo vam se još jednom povodom ugroženosti rada Omladinskog centra CK13, o čemu su neki od vas verovatno već obavešteni u našem saopštenju od 10. juna.

U nastavku možete pročitati celo Pismo podrške Omladinskom centru CK13 da istraje u borbi za autonomiju, neometan rad i opstanak. Vaš potpis nam znači potvrdu našeg rada i davanje legitimiteta u našoj borbi za samostalnost u radu.

Ukoliko želite da budete jedan od potpisnika ovog pisma, molimo vas da nas o tome obavestite slanjem poruke na e-mail pr@ck13.org ili putem društvenih mreža. 

Podrška za Omladinski centar CK13


Omladinski centar CK13 je jedinstven i jedan od retkih preostalih slobodnih javnih prostora u Novom Sadu. Kao polivalentan društveno-kulturni centar, Omladinski centar CK13 okuplja i podržava aktiviste, umetnike, organizacije, kolektive i inicijative u organizaciji i promociji aktivnosti i programa u sferi umetnosti, kulture i društvenog aktivizma, podstiče razmenu i širenje informacija, znanja, iskustava i dobrih praksi, obezbeđivanjem uslova za stvaralaštvo i prezentaciju, za neformalno obrazovanje, istraživanje, javne razgovore, pokretanje novih inicijativa, samoorganizovanje, udruživanje i rad.

CK13 je posvećen razvoju političke samosvesti građana, pre svega mladih, afirmaciji emancipatorskih politika i artikulaciji političkih i kulturnih alternativa. Osnovni doprinos CK13 je doprinos stvaranju drugačije kulturne i političke svakodnevice temeljene na vrednostima antifašizma, jednakosti, slobode i solidarnosti i afirmaciji ljudi kao nosilaca promene.

Uloga i doprinos CK13 široj zajednici, a prvenstveno civilnom društvu, sadržana je u otvorenosti i raspoloživosti svih resursa CK13 za građane i organizacije u zastupanju ili odbrani autentičnih interesa, od kojih mnogima CK13 predstavlja ključni oslonac za delovanje. Zbog takve raspoloživosti, CK13 je tokom proteklih godina u nekim slučajevima bio upravo mesto stvaranja grupa ili organizacija, dok je drugim udruženjima pružao priliku za dugoročni boravak i delovanje iz Centra. Trenutno, osim našeg udruženja, iz Centra kontinuirano deluju i “Volonterski centar Vojvodine” i “Forum Roma Srbije”, udruženja koja su u Centru pronašla strateški oslonac za svoje funkcionisanje i svoj organizacijski razvoj.

Opstanak ovakvog karaktera Crne kuće je danas dovedeno u pitanje, nakon suočavanja Udruženja “Omladinski centar CK13” sa ultimativnim zahtevima od strane kuda.org – kao jednog od osnivača Centra i Udruženja CK13, i formalnim vlasnikom kuće.

Za nas je simptomatična činjenica da kuda.org nije imala zamerke na rad Centra i Udruženja – do maja prošle godine, kada je CK13 odbio poziv od strane kuda.org da se pridruži njihovoj Inicijativi za Agrariju koja je imala/ima za cilj zadobijanje prostornog kompleksa u ulici Lasla Gala u Novom Sadu, a koja je podrazumevala da Crna kuća u materijalnom i simboličkom smislu postane ulog u pregovorima sa gradom, odnosno kabinetom gradonačelnika.

Ne prepoznajući u ovakvom aranžmanu interes Crne kuće kao slobodnog i nezavisnog prostora, CK13 je alarmiralo Fondaciju Shueler Helfen Leben (SHL) – kao ključnog partnera na projektu Crne kuće od osnivanja do danas, čijom podrškom je kuća kupljena i adaptirana u društveno-kulturni centar – o činjenici da se moć odlučivanja o sudbini kuće nalazi u organizaciji koja zauzima još samo formalno svojstvo vlasnika bez učestvovanja u svakodnevnom radu, funkcionisanju i održivosti kuće.

Udruženje “Omladinski centar CK13” je preporučilo postupak suštinskog i formalnog razilaženja CK13 od kuda.org i uputilo zahtev da kuda.org preda vlasništvo nad kućom Fondaciji SHL.

Ovim su započeti pregovori sa Fondacijom SHL i kuda.org u okviru kojih kuda.org nastupa sa narativom o navodnoj zatvorenosti Centra i njegovoj uzurpaciji od strane jednog udruženja, da bi na podlozi tog narativa uputila zahteve za restrukturiranjem Udruženja “Omladinski centar CK13”. Smatramo da je cilj ovog narativa i ovakvog zahteva da se naruši legitimitet Udruženja i naših zahteva pred SHL-om i povrati uticaj nad opredeljenjima i odlukama Udruženja.

Konačno, ne uvažavajući proces pregovora u kojima je Fondacija SHL zauzela ulogu medijatora, kuda.org 26. maja 2020. upućuje Omladinskom centru CK13 dopis o jednostranom raskidu ugovora o korišćenju prostora, gde se Omladinskom centru CK13 nalaže rok od 30 dana “da isprazni objekat od lica i stvari koji su inventar Udruženja “Omladinski centar CK13” i preda objekat na raspolaganje Udruženju građana “kuda.org”.”

Ovu odluku je pratila napomena da pravo eventualnog daljeg korišćenja prostora može biti regulisano redefinisanjem odnosa dve organizacije. Na upit Omladinskog centra CK13 o pretpostavkama redefinisanog odnosa, usledio je dopis kuda.org u kojem se predlažu sledeće “teme za razgovor” – citirano:

1. Redefinisanje odnosa i saradnje između dva udruženja – vraćanje članova kuda.org u organe zastupničkih pozicija i u organe upravljanja u udruženje CK13 kao izvornog osnivača Udruženja CK13. Što istovremeno podrazumeva promenu Statuta Udruženja i redefinisanje upravljačkih tela Udruženja – uspostavljanje nadzornog odbora, itd. (smatramo da kuda.org kao osnivač treba da ima 51% u organima upravljanja i odlučivanja u Udruženju CK13, ali je kuda.org spreman da odustane od ovih osnivačkih prava, ukoliko se uspostavi pravo veta u UO i u Skupštini Udruženja CK13 na odluke koje su u koliziji sa programskim radom i idejom projekta kuda.org Osnivanje društvenog centra CK13 u Novom Sadu).
2. Na osnovu redefinisanih odnosa, skolopio bi se Ugovor o korišćenju prostora sa Udruženjem CK13. Ugovorom bi se vratila osnivačka i vlasnička prava kuda.org, što znači da osnivač zadržava pravo da ustupa prostor drugim ili trećim licima. Ugovorom će se preciznije definisati korišćenje delova prostora od strane CK13.
3. Puna saradnja i učešće Udruženja CK13 u projektu nadogradnje Osnivanje društvenog centra CK13 u Novom Sadu – osnivanje Asocijacije.

Naš stav je da su ovo ultimatumi o kojima se ne pregovara, već se kao takvi odbacuju, jer su u suprotnosti sa vrednostima koje bi morale da budu deo prakse i kulture civilnog društva.

Osnovne vrednosti i ideje na kojima je razvijan Omladinski centar CK13 su vrednosti slobode, jednakosti, udruživanja i samoorganizovanja, zajedništva i saradnje. Pristanak na ultimatume značio bi pristanak na institucionalizaciju koruptivnog principa organizovanja i opravdavanje koruptivne ideologije (‘vlasnička i osnivačka prava’) kojom se racionalizuju i normalizuju nepravedno i diskriminišuće odlučivanje i delovanje. Zbog toga mi danas imamo odgovornost prema zajedničkoj istoriji razvoja Centra – prema svima koji su učestvovali u njegovom stvaranju i razvoju.

Dalji programski, strateški i materijalni razvoj Centra ne sme da bude uzurpiran i diktiran od strane interesa stranog interesu civilnog društva, kakav je interes temeljen na “vlasničkim” i “osnivačkim” pravima koji kuda.org postavlja iznad svega, dok istovremeno zanemaruje i oduzima prava svima onima koji godinama aktivno koriste, stvaraju i razvijaju Omladinski centar CK13.

Pozivanje na “osnivačka prava”, a i uopšte na prava raspolaganja, upravljanja i kontrole, nema reference ni u osnivačkom aktu i statutu Udruženja “Omladinski centar CK13”, niti u Zakonu o udruženjima i protivno je međunarodnim standardima koji ne priznaju takvo diskriminišuće pravo već demokratski princip ravnopravnosti svih članova. Osnivači udruženja se prepoznaju samo kao prvi članovi i nemaju nikakav poseban status ili privilegije u odnosu na kasnije članove. Pored toga, Udruženje “Omladinski centar CK13” osnovalo je 10 članova osnivača, pa je pozivanje na “osnivačka prava” od strane kuda.org izraz krajnje bezobzirnosti.

Ovakav tretman od strane kuda.org ukazuje na prvenstveni razlog odluke CK13 da se distancira od udruženja sa takvim namerama, i nedvosmisleno ukazuje na to šta bi dalje prisustvo kuda.org u Crnoj kući značilo – uspostavljanje autoritarnog režima pod falsifikovanim izgledom ‘saradnje i učešća u projektu nadogradnje Osnivanje društvenog centra CK13 u Novom Sadu – osnivanje Asocijacije’.

Autentična saradnja i učešće u projektu nadogradnje Osnivanje društvenog centra CK13 u Novom Sadu – osnivanje Asocijacije je mogla da se desi samo iz napora zajedničke izgradnje, a ne sa pozicije dominacije, kontrole, nadziranja, uslovljavanja, posedovanja. Dok, zaista, uspostavljanje takvih diskriminatornih pravila organizovanja, kako ih predlaže kuda.org, može biti samo nametnuto (pri)silom, iz pozicije ‘jedinog vlasnika’ i ‘oca-utemeljivača’.

Pitanje slobodnog i nezavisnog razvoja Centra danas kulminira u pitanje daljeg opstanka Crne kuće usled neizvesnih posledica razrešenja obligacionih odnosa između kuda.org i Fondacije SHL, s obzirom da je SHL odlučio da prekine svoju ulogu medijatora, ističući da nema opcije da kuda.org ostane vlasnik objekta Crne kuće osim pod uslovom da vrati dug koji ima prema SHL-u. Nemogućnost vraćanja duga rezultiraće prodajom kuće na tržištu.

Pozivamo sve prijatelje CK13 – organizacije civilnog društva, inicijative, umetnike, aktiviste, volontere – koji su sa nama razvijali Centar, da nas podrže u našim nastojanjima da odbranimo zajednički prostor i vrednosti za koje se zalažemo, i da viziju Crne kuće kao otvorenog i nezavisnog prostora nastavimo stvarati tamo gde smo zajedno – tamo gde smo slobodni.

Udruženje “Omladinski centar CK13”

Uz podršku saradnika i saradnica:

ORGANIZACIJE:
Volonterski centar Vojvodine
Forum Roma Srbije
Udruženje za zaštitu životinja Novi Sad – SPANS
Grupa Izađi
Udruženje HMM…
Vojvođanski građanski centar
Inicijativa Cracker
Udruženje mladih za društveni aktivizam
Centar za razvoj demokratskog društva Europolis
Klub kulture Crna Ovca
Lilart
Udruženje “Crvena linija”
Udruženje mladih BalkanIDEA Novi Sad
Udruženje Scenatoria
Regionalni naučni centar Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Novi Sad
Art Lab, Sremska Kamenica
Udruženje građana “Komšija”
Link plus, Beograd
Udruženje za zaštitu i prava životinja “Sloboda za životinje”, Beograd
Arslokacija, Beograd
Vege zajednica
Zelena omladina Srbije
“Kulturbunt”, Pančevo
Zrenjaninska omladinska razvojna organizacija (ZORO)
Centar za kreativno odrastanje i multikulturalnu saradnju (CEKOM), Zrenjanin
Građanski preokret, Zrenjanin
Maštalište, Zrenjanin
Zrenjaninski socijalni forum
Zaječarska inicijativa
AKC Attack, Zagreb
Kula, Skoplje
Kulturno umetniško društvo Subart, Kranj
Zelena Mreža Aktivističkih Grupa (ZMAG), Hrvatska
BLOK – Lokalna baza za osvježavanje kulture, Zagreb
Udruženje nezavisnih stvaralaca i aktivista GETO, Banja Luka
Omladinski pokret “Revolt”, Tuzla
Forum udruga nezavisne kulture (FUNK), Koprivnica
Udruga Pobjede, Osijek
Zukunst e.V. Berlin

KOLEKTIVI:
Kolektiv Doma B612
Društveni centar Rizom
Novosadski kolektiv DiEMa25 — DSC Novi Sad
Književni klabing
Veče Dron Muzike
Brutal Studio
Rebuild kolektiv
Združena akcija Krov nad glavom Novi Sad
AKC Disco Beočin
Portal Rock svirke
Portal Dotkom
Crime:Scene kolektiv
Kulturno umetničko društvo Tehnološkog fakulteta
Otvorena kuhinja CK13
Kuhinja solidarnosti NS
Volonterski kolektiv “Art bioskop CK13”
Volonterski kolektiv “Slušaonica CK13”
Antifašistička akcija Novi Sad
Inicijativa “Ne damo Livadicu!”
Incijativa “Sačuvajmo Liman od betona”
Inicijativa “Sačuvajmo park kod muzeja Vojvodine”
Pokret “Odbranimo šume Fruške gore”
Ekološki front Novi Sad
Ananda Vegan Restaurant
Webzin Liman Crew
Alternativni radio “UnderGRAND”
Lazarus Fest
Filmozofija strave
Izdavačka kuća “Partizanska knjiga”
Časopis “Ulaznica”
Studio 11, Subotica
Breaking The Silence
DIY izdavačka kuća Etiketa 4 i umetničko Udruženje “Četiri”
Librarion Records & Fanzines
Časopis “Beton”
Emisija “KUPEK”
Inicijativa Čuvamo naš park, Savica, Zagreb

BENDOVI:
DMT
Still Bleeding
Proleće
Bomber
Lazarath
Sell Them Sin
Kobb
Tri Kapljice
Rita Moss
Neke face
Multietnička atrakcija
Ana Never
Wooden Ambulance
Polywhy
Kamper
Norveška šuma
Tona
Testet ölt
Lednik
Dichotomy Engine
See it my way
Casillas
Reflection
Tankman
Tizzies
Skupljeni na brzinu
War Engine
Haste
Get Off The Throne
Lazar
Mamurlook

POJEDINAČNI POTPISI:
Ivana Mitrović, volonterka CK13
Svetlana Savić, volonterka CK13
Tina Novaković, volonterka CK13
Sanja Anđelković, umetnica i saradnica CK13
Dejan Radosavljević, aktivista i saradnik CK13
Goran Stamenić, pisac i saradnik CK13
Petar Atanacković, jedan od osnivača centra CK13
Zoran Petakov, jedan od osnivača centra CK13
Jelena Tipšin, jedna od osnivačica Udruženja “Omladinski centar CK13”
Snežana Petković, bivša volonterka Otvorene kuhinje CK13
Slavica Ranisavljev Kovačev, aktivistkinja
Nevena Sićević, aktivistkinja
Sonja Barać, aktivistkinja
Laura Mandić, aktivistkinja
Danijela Daca Jović, aktivistkinja
Milica Milović Kinoli, aktivistkinja
Ida Boka, aktivistkinja
Gorica Grlica, aktivistkinja
Ljiljana Tomašević, aktivistkinja
Grozda Dragosavljević, aktivistkinja
Marija Popović, omladinska radnica i aktivistkinja
Filip Kocevski, aktivista
Aleksandar Stojecki, aktivista
Mihajlo Nikolić, aktivista
Borisav Matić, aktivista
Aleksa Šorak, aktivista
Il Mavrenski, aktivista
Adorjan Kurucz, LGBT+ aktivista
Davor Halilović, LGBT+ aktivista i omladinski radnik
Vladimir Budalić Buđa, omladinski radnik
Renata Eremić, Kopredsednica Zrenjaninske omladinske razvojne organizacije
Dušan Kalejski, CEKOM
Dušan Kokot, Predsednik Građanskog preokreta, Zrenjanin
Vladimir Arsenić, urednik i književni kritičar
Srđan Srdić, pisac
Milica Milosavljević, pesnikinja
Jovana Ilkić, pesnikinja
Olga Dragaš, pesnikinja
Damir Nedić, pesnik
Ilhan Pačariz, pesnik
Bojan Todorović, pisac
Novi Nebojša Milenković, istoričar umetnosti i pisac
Miloš K. Ilić, pisac
Alen Brlek, pesnik
Srđan Gagić, pesnik
Marina Radovanović, lekar i pesnikinja
Minela Masleša, pesnikinja
Tamara Kovačević, spisateljica
Jasna Dimitrijević, spisateljica
Andrea Popov Miletić, spisateljica
Željko Lučić, pesnik
Ana Miloš, književnica
Milica Vučković, književnica
Anastasija Bijelić, aktivistkinja i pesnikinja
Katarina FIamengo Alispahić, pesnikinja
Elena Prendžova, neformalno udruženje “Поетри слем Македонија”
Srđan Miljević, pisac
Tanja Brcan, pisac
Nenad Lančuški, dramski pisac i filozof
Maja Solar, umetnica i teoretičarka
Milica Dukić, umetnica
Alma Gačanin, umjetnica
Tanja Đurić, slobodna umetnica
Sonja Halilović, vizuelna umetnica
Marija Cvetković, likovna umetnica
Vladimir Vladda Milojković, multimedijalni umetnik
Nenad Jovanović, muzičar
Charlie Carroll, muzičar
Igor Andrejević, muzičar
Nebojša Ćurčin, muzičar
Boris Ždero, muzičar
Dražen Dordević, muzičar
Milan Kovačević, muzičar
Jovan Lješević, muzičar
Karolj Burai, sociolog, muzičar, komšija
Dimitrije Beljanski, kompozitor i pijanista
Aleksandar Vukotić, gitarista bendova Haste i Get Off The Throne i student sociologije
Miloš Stošić, Mnjenje; Unison
Andrej Semnić, grafički dizajner
Mirjana Gabrić, studentkinja
Itana Đurašković, studentkinja
Darko Rajević, student
Martin Nanik, neformalno udruženje “Стоп за полициска бруталност од Македонија”
Una Mladenović, studentkinja Departmana za nove likovne medije
Nataša Sušić, studentkinja Departmana za nove likovne medije
Teodora Jajić, studentkinja Departmana za nove likovne medije
Vladimir Janić, student Departmana za nove likovne medije
Ena Jovančić Vidaković, studentkinja Departmana za nove likovne medije
Ana Radosavljević, studentkinja Departmana za nove likovne medije
Igor Balać, student Departmana za nove likovne medije
Edvard Winters, student Departmana za nove likovne medije
Julijana Pavlovič, studentkinja Departmana za nove likovne medije
Aleksa Borovac, student Departmana za nove likovne medije
Marija Mitić, studentkinja Departmana za nove likovne medije i bivša stanarka Crne kuće
Danijela Šakota, prof. srpskog jezika
Sonja Lončar, prof. srpskog jezika
Nataša Prohaska Vanović, diplomirani pravnik
Aida Ramovš, diplomirana pravnica i borkinja za slobode
Milivoj Bešlin, istoričar
Miška Knežević, urednik rubrike Radio Beograda 2
Aristea Stakić, novinarka
Ivan Varnju, novinar
Daško Milinović i Mladen Urdarević, radio pregaoci
Stefan Regodić, Na ivici ofsajda
Nenad Pekez, novinar Hardwired magazina i autor radijske emisije Reggae Fever
Nemanja Tenjović, master politikolog
Jelena Mandarić, diplomirani grafičar
Una Vojvodić, česta posetiteljka
Dr Jelena Stanisavljević, PhD
Darija Sabadoš, feministkinja
Đorđe Bašić, verni posetilac
Srđan Damnjanović PhD

Marko Vučić
Ljubomir Grubor
Tanja Mršić
Tijana Radivojević
Srbovan Dolores
Branislava Veselinović
Milomir Gluhajic Murari
Ljiljana Mitričević
Ivana Delić
Jasmina Slavica
Jovana Kolarski
Ivica Milarić
Marko Begonja
Marko Razumenić
Aleksandar Nestorović
Milica Bajić
Igor Zarol
Maja Brzak
Milan Glavaški
Lela Vujović
Filip Dejanović
Marina Horvat
Jelena Vujović
Marija Rosulj
Bojana Bodroža
Jelena Aćin
Dejan Poljvaš
Aleksandra Pravica
Dunja Nota
Katarina Radić
Nemanja Ćurčić
Zoran Popnovakov
Srđan Stanković
Jovan Nestorović
Erich Letsch
Dunja Ignjatović
Dušan Kolarski
Branislava Lakić
Mihajlo Zorić
Mirjana Fodora
Marko Savić
Branko Andrej Živković
Ivana Zuber
Vladimir Jeremić
Đorđe Eremić
Milan Radanović
Nikolina Maksimović
Marko Novaković
Uroš Pajić
Sara Bireš
Aleksandar Pucar
Katarina Đurđević
Goran Grubišić
Darko Perić
Miljan Mirić
Aljoša Krajišnik
Maja Stanković
Marko Stanković
Đorđe Vrska
Katarina Savkov
Una Glišić
Nenad Grujić
Milica Momirov
Adam Gez
Bojan Bojanić
Sava Rakić
Boris Škrbić
Izabela Škrbić
Bela Kolariš
Jovana Dragaš
Aleksandra Manojlović
Jelena Stojanović
Ana Dragićević
Jelena Vukićević
Jelena Medan
Lidija Stevanović
Dragana Pavlović
Miljana Milojević
Zorana Lukić
Nevena Silard
Lea Bodor
Sahit Stajki
Teodora Pecelj
Iva Tašić
Ivana Petraš
Marija Savić
Lazar Veselinović
Nevena Mumin
Dragan Diklić
Andrej Zarol
Tanja Bogojević
Nina Jović
Isidora Morokvašić
Anja Milošević
Stanislava Panić
Nikola Tomić
Goran Maran
Darinka Nikolić
Marijana Puškaš
Anja Povolni
Ivana Marinković
Dejana Popović
Zorica Pedović
Nada Radević
Jelena Ognjanović
Kristina Ivančević
Nikola Ignjatović
Dragana Srećkov
Jovana Gajić
Neda Simić
Sonja Beljić
Ivana Đorđević
Srđan Beljić
Jovana Kalaba
Aleksandra Mirimanov
Aleksandar Stanec
Vladimir Lermajer
Mirjana Marjanović
Jelena Grujić
Biljana Ratić-Ivanović
Aleksandra Grahovac
Natalija Đorđević
Goran Štrbo
Anja Pešić
Eugenio Berra
Nikola Dojić
Tanja Lekić
Goga Tomin
Saša Stajnić
Srđan Bjedov
Boris Taševski
Bisera Nikoličin Reljin
Nebojša Reljin
Vanja Reljin
Leposava Nikoličin
Branko Nikoličin
Mariana Verlić
Mila Dragić
Anđelija Vučurević
Mina Petrić
Ivica Petrić
Gorana Banović Jager
Stevan Jager
Ivan Jager
Miljan Radošević
Nikola Jandrić
Mirko Veselinović
Dimitrije Mladenović
Vesna Silađev
Đorđe Maletić
Goran Vujkov
Ivana Vukelić
Igor Horozović Rogi
Maša Jovović
Maja Platiša
Aleksandar Višnjovski
Lazar Petković
Đorđe Đatkov
Jovanka Cvejić
Suzana Dobrić
Robert Faber
Miroslav Poje
Miljana Mirić
Teodora Nikolić
Aleksandra Milićević
Goran Mandić
Jelisaveta Đorđević-Ristanović
Aleksandar Ristanović
Aleksandar Branković
Lara Bunčić
Danica Čudić
Marija Srdić
Slaven Koščević
Andrej Julher
Nataša Aleksić
Diana Ćelić

+ ptice koje su ovih dana počele da prave svoje gnezdo u dvorištu Crne kuće

4 Comments