Svakodnevno je političko

Svakodnevno je političko: O političkim mitovima

9. i 10. decembra 2023. u Omladinskom centru CK13 održan je Seminar alternativnih poltiika “Čitanje političkih mitova o naciji” koji je vodio politički antropolog, esejista, osnivač i izdavač “Biblioteke XX vek”, Ivan Čolović. Sa Ivanom Čolovićem smo razgovarali o političkim mitovima, o njihovom pojmu, nastanku i funkciji, sa posebnim akcentom na političke mitove o naciji, odnosno o mitu o Kosovskoj bitci kao centralnom politčkom mitu kod Srba.