Aktuelno Svakodnevno je političko

Seminar alternativnih politika #14 “Beskućništvo – konceptualni i institucionalni okvir”

Beskućništvo seminar fb

Omladinski centar CK13 vas poziva da se prijavite za učešće na Seminaru alternativnih politika “Beskućništvo – konceptualni i institucionalni okvir” koji će se održati 2. i 3. aprila 2022. u prostorijama Crne kuće 13.

Dobrodošli su srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih alternativa.

Prednost će imati mladi do 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije, obrazloženju prijave i korisnosti seminara za prijavljene.

Seminar je besplatan, a radni materijal, ručak i osveženje su obezbeđeni.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na sledeći link.

Rok za podnošenje prijave je utorak, 29. mart u ponoć.

Svi prijavljeni će dobiti potvrdu o učešću na e-mail zajedno sa agendom seminara najkasnije u četvrtak, 31. marta.

O seminaru

Seminar će polaznicima pružiti uvid u konceptualni okvir beskućništva kroz istoriju, teorijsku analizu, tipologiju i uzroke, kao i uvid u institucionalni pristup rešavanju ovog problema, osvetljavajući momente socijalne zaštite, sa posebnim naglaskom na Centar za socijalni rad u Novom Sadu. Polaznici će steći adekvatno razumevanje beskućništva kao kompleksnog društvenog problema koji dovodi do deprivacija osnovnih ljudskih prava, kao i razumevanje trenutnog načina funkcionisanja institucionalnog odgovora na beskućništvo.

Cilj seminara je da opremi učesnike znanjima potrebnim za bolje razumevanje ovog složenog fenomena, ali i da ih motiviše za aktivističko delovanje u pravcu podrške i pomoći osobama u situaciji beskućništva, kao i u pravcu zagovaranja efikasnijih preventivnih politika i mehanizama.

Program

SUBOTA | 2. april | 10.00-16.00č  | Ana Bilinović Rajačić

 • Kratak osvrt na istoriju beskućništva
 • Teorijska analiza problema i problematika izučavanja beskućništva
 • Kategorije lica u situaciji beskućništva
 • Savremene tipologije beskućništva  – prednosti i mane
 • Uzroci beskućništva
 • Beskućništvo mladih
 • Inovativni pristupi, rešenja i prakse u oblasti podrške i pomoći osobama u situaciji beskućništva

NEDELJA | 3. april | 10.00-16.00č  | Dušanka Zorić

 • Osnovni pojmovi u oblasti socijalne zaštite
 • Centar za socijalni rad: nadležnosti, korisnici, organizacija rada i službe
 • Javna ovlašćenja Centra za socijalni rad
 • Saradnja Centra sa drugim ustanovama
 • Usluge i programi u oblasti prevencije beskućništva

Ana Bilinović Rajačić, sociološkinja, zaposlena na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U koautorstvu i samostalno objavila je preko 50 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i učestvovala je na 9 naučno-istraživačkih projekata. Koautorka je monografije “Beskućništvo: teorija, prevencija, intervencija” (2021, sa Jovanom Čikić).

Dušanka Zorić, socijalna radnica. Radila je u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada od 1993. do 2021. kao socijalna radnica i kao voditeljka slučaja i supervizorka u Službi za odrasla i stara lica. Tokom rada u Centru za socijalni rad pohađala je mnogobrojne  edukativne programe i obuke, među kojima i edukaciju za medijaciju. Autorka je projekta “Prenoćište za beskućnike i beskućnice” za koji ima priznato autorsko pravo od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, Beograd. Osim u Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, radila je i kao socijalna radnica u civilnom sektoru. Trenutno je angažovana u udruženjima “Omladina Jazas” i “Prevent”.

———————————————————

Ovaj seminar sprovodi Omladinski centar CK13, u okviru projketa “Svakodnevno je političko: Pravo na slobodu od beskućništva”, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, kao i uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Vašingtona, USA.

Rad Omladinskog centra CK13 je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.