Aktuelno Svakodnevno je političko

Seminar alternativnih politika #15: Mogućnosti i izazovi u radu sa osobama u situaciji beskućništva

CK13 zeleni cover crna slova

Omladinski centar CK13 vas poziva da se prijavite za učešće na Seminaru alternativnih politika “Mogućnosti i izazovi u radu sa osobama u situaciji beskućništva” koji će se održati 28. i 29. maja 2022. u prostorijama Crne kuće 13.

Dobrodošli su srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni u privatnom ili javnom sektoru, u organizacijama civilnog društva i nezaposleni, zainteresovani za promišljanje i izgradnju društvenih alternativa.

Prednost će imati mladi do 30 godina, a odabir će se vršiti na temelju motivacije, obrazloženju prijave i korisnosti seminara za prijavljene.

Seminar je besplatan, a radni materijal, ručak i osveženje su obezbeđeni.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti klikom na sledeći link.

Rok za podnošenje prijave je utorak, 23. maj u ponoć.

Svi prijavljeni će dobiti potvrdu o učešću na email zajedno sa agendom seminara najkasnije u sredu, 25. maja.

O seminaru

Seminar “Mogućnosti i izazovi u radu sa osobama u situaciji beskućništva” nastavlja se na naše dosadašnje angažovano bavljenje problemom beskućništva, a ovoga puta naglasak je na odnosu postojećeg sistema socijalne zaštite i ostvarivanju prava ljudi u situaciji beskućništva. Postavljajući pitanje Koje su mogućnosti u radu sa osobama u situaciji beskućništva, Seminar će pružiti uvid u napet odnos između postojećeg sistema socijalne zaštite i izazova u obezbeđivanju usluga socijalne zaštite, ističući primere dobrih praksi koje su proizišle iz odgovora lokalnih zajednica na ove probleme.

Imajući u vidu kompleksnost savremenog problema beskućništva i ranjivost ljudi u ovoj situaciji, voditeljke seminara će predstaviti moguće modele rada, posredovanje u ostvarivanju prava, kroz analizu slučajeva i iskustvene vežbe, i izložiti principe i pravila rada sa ljudima u situaciji beskućništva.

Cilj seminara je da opremi učesnike znanjima potrebnim za bolje razumevanje ovog složenog fenomena, ali i da ih motiviše za aktivističko delovanje u pravcu podrške i pomoći osobama u situaciji beskućništva, kao i u pravcu zagovaranja efikasnijih preventivnih politika i mehanizama. 

Seminar vode Milica Jocić i Katarina Bogdanović (ADRA Srbija).

PROGRAM

SUBOTA I 28. maj I 10.00-16.00č

 • Ko su ljudi u situaciji beskućništva
 • Definicija/e i tipologija/e
 • Najčešći uzroci koji dovode do beskućništva (individualni, sredinski, sistemski)
 • Intersekcionalnost – istovremena pripadnost većem broju različitih ranjivih grupa
 • Sistem socijalne zaštite
 • Šta u sistemu socijalne zaštite (deklarativno) postoji kao usluga/mogućnosti
 • Sistemski i individualni izazovi u ostvarivanju prava iz domena socijalne i zdravstvene zaštite
 • Usluge u zajednici kao alternativa formalnom sistemu (NVO i samoorganizovani kolektivi, inicijative, crkvene organizacije i dr.) 

NEDELJA I 29. maj I 10.00-16.00č

 • Modeli rada sa osobama u situaciji beskućništva
 • Posredovanje u ostvarivanju prava i usluga
 • Osobe koje rade sa ljudima u situaciji beskućništva 
 • Karakteristike, veštine i stavovi
 • Principi rada sa ljudima u situaciji beskućništva
 • Briga o sebi, granice
 • Pravila rada sa ljudima u situaciji beskućništva

 

O voditeljkama

Milica Jocić

Specijalna pedagoškinja, trenutno je angažovana kao stručna saradnica za rad sa osobama u situaciji beskućništva na programu DrumoDom koji sprovodi humanitarna organizacija Adra Srbija. Ima višegodišnje iskustvo socijalnog rada u civilnom i javnom sektoru, naročito u oblasti  „outreach rada“ sa marginalizovanim i višetruko ranjivim grupama (Romi, deca ulice, osobe u situaciji beskućništva, osobe zavisne od PAS-a, seksualne radnice, osobe koje žive sa HIV/AIDS-om, izbeglice i migranti). 

Katarina Bogdanović

Specijalna pedagoškinja, od 2009. u okviru različitih programa Centra za integraciju mladih (Beograd) bavila se socijalnom integracijom dece i mladih koja su uključena u život i/ili rad na ulici, prevencijom zloupotrebe PAS-a, trgovine ljudima i sekundarne trgovine ljudima, edukacijom outreach radnica/ka i edukacijom edukatorki. Od 2016. do 2020. bavila se socijalnim radom u Programu obrazovanja – rad sa porodicama i medijacijom sa institucijama u cilju uključivanja dece iz substandardnih naselja u proces obrazovanja, obezbeđivanju dokumenata i ostvarivanju prava iz domena socijalne i zdravstvene zaštite. Od 2020. do danas na poziciji je stručne saradnice za rad sa osobama u situaciji beskućništva na programu DrumoDom (Adra), u okviru kojeg se bavi medijacijom sa institucijama, saradnjom sa drugim organizacijama civilnog sektora u cilju smanjenja štete, prevencije i ostarivanju prava iz domena socijalne i zdravstvene zaštite.

 

_________________________

Ovaj seminar sprovodi Omladinski centar CK13, u okviru projketa “Svakodnevno je političko: Pravo na slobodu od beskućništva”, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo, Srbija, kao i uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (National Endowment for Democracy) iz Vašingtona, USA.

Rad Omladinskog centra CK13 je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.