Saopštenje povodom napada na stanare Kineske četvrti

kineska-četvrt

Obaveštavamo javnost da su stanari Kineske četvrti u Novom Sadu proteklih mesec dana žrtve vandalskog nasilja mladih huligana. Po rečima stanara, napadi se dešavaju najčešće vikendom u večernjim satima i predstavljaju opasne i rizične situacije po njihovu bezbednost. Vandalske grupe koje broje i do 20 osoba kamenjem razbijaju prozore prostorija u kojima stanari borave, nasilno ulaze u iste, a dolazi i do verbalnih sukoba. 

S obzirom na brojnost grupe huligana i na učestalost napada, strahujemo da se radi o organizovanim napadima sa ciljanim interesom da se stanari Kineske četvrti isteraju iz kompleksa u kom žive. Smatramo neophodnim da nadležni učine sve što je u njihovoj moći da zaštite stanare Kineske četvrti i spreče dalju eskalaciju nasilja nad iovako ranjivim ljudima koji se nalaze u situaciji beskućništva i koji su utočište našli u napuštenim objektima kompleksa nekadašnje fabrike “Petar Drapšin”. 

S obzirom na nedavnu smrt muzičara Kristijana Kostića Blekija na ulici Novog Sada, koji je bio žrtva bezumnog nasilja, ovom prilikom izražavamo zabrinutost i razočarenje zbog činjenice da su upravo mladi nosioci nasilnih praksi prema socijalno i ekonomski ugroženima. Ovo nije incident, već strukturna pojava i rezultat urušenog i dezorijentisanog društva u kom su mladi instrumenti zločinačkih struktura vlasti, i služe reprodukciji sistema patrijahalnog nasilja i socijalne i ekonomske nejednakosti.

Pozivamo mlade da svoje frustracije usmere na borbu protiv društvenih nepravdi, da se priključe lokalnim inicijativama za pravedniji razvoj grada, i ohrabrujemo zajednicu da solidarnošću sa ugroženima stanu na put svakoj vrsti nasilja. 

Niko unižen, niko ugnjetavan, niko gladan i bez doma!