Tribina: Svaki femicid je teško ubistvo

05/06/2023
19:00


Svake dve nedelje, u proseku, jednu ženu u Srbiji ubije član porodice. Najčešće u njenom sopstvenom domu.

Nasilje prema ženama i devojčicama je najrasprostranjeniji oblik kršenja prava žena u svetu, a femicid – ubistvo žene zato što je žena, motivisano mržnjom prema ženama, prezirom, kao i osećanjem vlasništva i nadmoći nad ženama – najekstremniji je oblik nasilja prema ženama.

Šta znamo o femicidu u Srbiji? Šta nam pokazuju podaci? Kakav je društveni i institucionalni odgovor na femicid u Srbiji? Šta je potrebno uraditi u cilju sprečavanja femicida? Koja je uloga organizacija civilnog društva i medija u procesu sprečavanja femicida i transformacije društva ka oslobođenju od patrijarhalnog nasilja?

Udruženje građanki FemPlatz i Omladinski centar CK13 pozivaju vas na tribinu o stvarnosti femicida u srpskom društvu i aktivističkim i zagovaračkim inicijativama feminističkih organizacija za inkriminaciju femicida kao posebnog krivičnog dela u krivičnom zakonodavstvu Srbije, kako bi se društvo pomoglo u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja a svi slučajevi femicida adekvatno procesuirali i sankcionisali.

Na tribini govore: Biljana Janjić, izvršna direktorka FemPlatz-a, Andrijana Čović, ekspertkinja za rodnu ravnopravnost, i Dragana Prica Kovačević, novinarka.

____

Tribina “Svaki femicid je teško ubistvo” je deo tribinskog ciklusa Omladinskog centra CK13 koji se realizuje u okviru projekta “HRABROST JE ZARAZNA: Jačanje feminističke svesti i aktivizma u Novom Sadu i Srbiji” uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država.