Klabing-cover

Književni Klabing #205: Petrijin venac

12/04/2023
18:00 - 19:30


Za naredni sastanak Književnog Klabinga čitaće se roman “Petrijin venac” nedavno preminulog Dragoslava Mihailovića. Družimo se 12. aprila od 18h u Crnoj kući!