Iz ugla umetnice: Par teza o rodnoj ravnopravnosti 

04/06/2024
18:00


Kroz analizu isečka iz filma Riddles of the Sphinx iz 1977. godine producentkinje Laure Mulvey, pokušaćemo da tumačimo kako izgleda svet i svakodnevne teškoće iz ugla jedne žene. Reč je o pokušaju da se stvarnost sagleda kroz ulogu glavne junakinje kao subjekta, a ne predmeta i objekta događanja, kao sopstva i ličnosti, a ne već unapred označene slike umetničkog dela. Savremena filozofija umetnosti je otvorila važna pitanja kao što su: Da li je važna tačka gledišta onoga koji predstavlja određenu temu? Koliku ulogu igra značaj naratora u svakodnevnim životnim, ali i drugim složenim pitanjima? Može li se slika shvatiti u njenoj temporalnosti, ili isključivo kao mrtva, rigidna šema? Da li unutrašnji sklop motivacija druge osobe nešto što bismo analogno mogli porediti sa samim konceptom umetničkog dela, kao skrivenu pozadinu koja određuje temporalnu celinu, subjekt-slike i sadržaj pojavljivanja?

Kroz neka od ovih pitanja, uključujući i to zašto je važno razgovarati o svakodnevnim problemima, otvorićemo diskusiju da li je moguće na jedan način pristupiti problemu rodne ravnopravnosti, ili su nam potrebni mnogostruki medijumi u pokušaju da integralno razumemo poziciju žene koja se u mnogostrukim označavanjima nastoji pojaviti na autentičan način.

Na tribini će govoriti Miloš Ćipranić (IFDT), Marica Rajković (FFUNS), Tanja Todorović (FFUNS) uz moderaciju Elene Kuzman (FFUNS).

Miloš Ćipranić, Naučni saradnik i teoretičar umetnosti. Radi na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. Predmet njegovih promišljanja i istraživanja su odnosi između umetničkog dela, društva, jezika i života. On je takođe urednik izdavačke delatnosti Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, zamenik glavnih urednika Khōrein: Journal for Architecture and Philosophy kao i član Estetičkog društva Srbije.

Marica Rajković, Docentkinja na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde predaje Estetiku, Filozofiju umetnosti i Filozofiju tehnike. Doktorirala 2016. godine sa disertacijom na temu “Pojam estetike u filozofiji nemačkog idealizma”. Za portal “Lola magazin” objavila niz tekstova o pravima i problemima žena u regionu.

Tanja Todorović, Asistentkinja na Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu gde predaje Estetiku, Praktičku filozofiju i Filozofsku antropologiju. Trenutno se u okviru istraživanja za doktorsku tezu bavi problemom imaginacije u savremenoj fenomenologiji. Za portal “Politički pregled” objavila je nekoliko tektova koji se, između ostalog, bave i problemom i ulogom žene u savremenom društvenom kontekstu.

Elena Kuzman, Studentkinja na Odseku za Filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Pored naučnog rada, bavila se i volonterskim radom. Učestvovala je na Festivalu pomirenja koju je organizovao Filozofski fakultet u junu 2022. godine, kao i na zimskoj školi Rod i nasilje u organizaciji Instituta za filozofiju i društvenu teoriju i TPO fondacije Sarajevo, 2024. godine.

Tribina se organizuje kao podrška kampanji #NeSmeNazad za očuvanje i unapređenje Zakona o rodnoj ravnopravnosti, a uz podršku organizacije FemPlatz.

Ukoliko niste u mogućnosti da prisustvujete, razgovor možete da pratite u direktnom prenosu na Radiju zajednice CK13 preko linka: ck13.space/radio.