Aktuelno

Prijave za seminar “Previše vremena je prošlo: radikalni feminizam za muškarce”

Radikalni feminizam za muškarce

Omladinski centar CK13 vas poziva na seminar alternativnih politika Previše vremena je prošlo: radikalni feminizam za muškarce koji će se održati 4. i 5. februara u Crnoj kući. 

Dvodnevni program seminara Previše vremena je prošlo: radikalni feminizam za muškarce sastoji se od predavanja, razgovora, radionica, i temelji se na konceptu neformalnog obrazovanja kao procesa kroz koji učimo zajedno – jedni od drugih, o drugima i o sebi. U ovom slučaju, učićemo jedni o drugima i o sebi kao muškarcima. Naime, da li je u pitanju prirodno ili identitetsko svojstvo? Odakle izvesnost tog svojstva? Odakle izvesnost prava i privilegija pripisanih muškarcima/muškosti? Šta muškost znači, kome i zašto? 

Kroz takav proces preispitivanja (sebe), nastojaćemo dostići verodostojniju perspektivu sagledavanja i razumevanja patrijarhalnog sveta i našeg saučesništva u njemu, i našeg učešća u naporu oslobođenja od patrijarhata. 

Američka feministkinja bel huks (bell hooks) je patrijarhat opisala kao društvenu bolest koja najviše i najdirektnije ugrožava sav život. Ova bolest na poseban način pogađa život muškaraca, ali je oni najčešće uopšte nisu svesni. Ni samu reč ‘patrijarhat’ muškarci najčešće ne susreću u svom svakodnevnom životu, niti im je poznato samo značenje pojma, na šta se tačno odnosi i šta označava – iako ta reč imenuje upravo ono što kao muškarci svakodnevno živimo i činimo, upravo to što jesmo. Prema uvidu bell hooks – ‘ništa više ne pokazuje trajno prisustvo i dejstvo antifeminističke predstave muškaraca kao svemoćnih od same nesvesnosti i neznanja muškaraca o glavnom aspektu političkog sistema koji oblikuje i ispunjava muški identitet i osećaj sopstva od rođenja do smrti’.

Kroz program seminara obradiće se pitanja društveno-istorijskog konteksta nastanka i razvoja feminizma kao političkog pokreta za oslobođenje žena, učenja i praksi radikalnog feminizma, patrijarhalnog sistema i njegovih institucija, ideologije muške nadmoći i seksualnog nasilja kao osnovnog principa sprovođenja muške nadmoći, politike savezništva muškaraca u feminističkom pokretu i ostvarenju feminističke vizije sveta bez patrijarhata. Ako želimo otkriti/povratiti dobrotu, otvorenost i iskrenost u odnosima i izražavanju sopstvenih osećanja, poručuje bel huks – moramo izumeti alternative patrijarhalnoj muškosti.  

Seminar vode Miloš Urošević (Žene u crnom) i Borislav Prodanović (CK13)

Seminar će biti održan 4. i 5. februara u Omladinskom centru CK13. Okvirno trajanje programa oba dana je od 11 do 17h. Seminar je namenjen osobama iz Novog Sada i okoline. Učešće je besplatano, a obezbeđeni su ručak i osveženje. Namenjen je muškarcima koji veruju da je drugačiji svet moguć i da je drugačiji muškarac moguć. Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti preko linka.

Broj polaznika je ograničen, a odabir će se vršiti na temelju motivacije i obrazloženja prijave. Detaljna agenda će biti dostavljena učesnicima na e-mail.

Rok za podnošenje prijava je 29. januar u ponoć. 

__________________________

Miloš Urošević – Aktivista feminističko-antimilitarističke organizacije Žene u crnom u Beogradu. Radikalni feminizam upoznao kroz lik i delo Andree Dvorkin, kada se zemlja pomerila i od tada pa na dalje stoji u toj tački. Kao i ona „ne veruje da je mučenje muškaraca u zatvorima gore od mučenja žena u krevetima“. Zajedno sa Sanjom Pavlović, 2017. uredio čitanku Oslobođenje žena: feministički tekstovi (1964-1975); sa Nelom Pamuković, 2019. čitanku Oslobođenje lezbejki: feministički tekstovi (1968-1980); sa Nikolom Tucakovim, 2021. čitanku Oslobođenje pedera: tekstovi (1951-1981); sa Borislavom Prodanovićem, 2023. čitanku Previše vremena je prošlo: radikalni feminizam za muškarce – tekstovi.

Borislav prodanović – Putnik, umetnik i teolog, radnik Omladinskog centra CK13 u Novom Sadu. Radikalni feminizam upoznao kroz delo filozofkinje i teološkinje Meri Dejli; iskustvo susreta sa njenim radom smatra svojim korenitim preobraćenjem. Bavi se feminističkom teologijom. 

*Seminar “Previše vremena je prošlo: radikalni feminizam za muškarce” Omladinski centar CK13 organizuje u okviru projekta “HRABROST JE ZARAZNA: Jačanje feminističke svesti i aktivizma u Novom Sadu i Srbiji” uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. 

#USEmbassyBelgrade #AmerickaAmbasada