Aktuelno Svakodnevno je političko

Prijave za seminar “Čitanje političkih mitova o naciji”

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na Seminaru alternativnih politika “Čitanje političkih mitova o naciji” koji će se održati 9. i 10. decembra u Omladinskom centru CK13.

Seminar vodi politički antropolog Ivan Čolović.

U političkom životu savremene Srbije velik značaj ima politički imaginarijum (simboli, rituali i mitovi). Naročito važnu ulogu imaju politički mitovi, među njima u prvom redu mitska naracija o bici na Kosovu 1389. godine.  Borci za političku vlast  i za pozicije moći u  društvenom i  kulturnom životu  najčešće sebe predstavljaju kao autentične zastupnike i čuvare „kosovske svetinje“. 

U predavanjima i razgovorima na seminaru biće reči o dva povezana kruga pitanja: Šta danas znamo o  političkim mitovima i nacionalizmu i problemima sa kojima se suočavaju njihovi kritičari i Kad se u Srbiji pojavio kosovski mit i koje funkcije on ima danas.

Dobrodošle su osobe svih generacija iz Novog Sada i okoline : srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni i nezaposleni, aktivni u organizacijama civilnog društva, neformalnim kolektivima, političkim partijama, pokretima i inicijativama.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti preko linka.

Odabir učesnika će se vršiti na temelju motivacije i obrazloženja prijave.

Rok za podnošenje prijave je nedelja, 3. decembar u ponoć.
Potvrdu o učešću sa agendom seminara dostavićemo na e-mail u utorak, 5. decembra.

PROGRAM SEMINARA

subota | 9. decembar | 11 – 17č

  • Predavanje i razgovor:  Šta su politički mitovi? (Mitov i nacionalizam. Kratak pregled tumačenja političkih mitova)
  • Predavanje i razgovor: Problemi kritike političkih motiva. (Ima li u demokratskom društvu mesta za mitove?)
  • Projekcija filma „Boj na Kosovu“ (1989) sa razgovorom


nedelja| 10. decembar | 11 – 17č

  • Predavanje i razgovor: Nastanak kosovskog mita u XIX veku (Kosovska tradicija i kosovski mit.  Revizija „kosovskog opredeljenja“. Kosovski mit u služi izgradnje nekoliko nacija.)
  • Predavanje i razgovor: Kosovski mit u savremenoj Srbiji (Kosovski mit i ratovi devedesetih.    Između nebeske i zemaljske Srbije. Da li je kosovski zavet isto što i kosovski mit?)
  • Kviz: Šta znamo o  Kosovskoj bici i kosovskom mitu? ( Ekipe od 3 do 5 polaznika zaokružuju jedan od tri odgovora na 10 pitanja. Članovi ekipe sa najviše tačnih odgovora dobijaju po jednu knjigu o Kosovu iz Biblioteke XX vek).

Ivan Čolović (Beograd, 1938) je politički antropolog, izdavač i pisac. Objavio je oko dvadeset knjiga, a poslednjih godina ove: Smrt na Kosovu polju. Istorija kosovskog mita (2017), Slike i prilike. Redom koji su se ukazivale (2018) i Virus u tekstu. Ogledi o političkoj antropologiji 4 (2020) Neke njegove knjige prevedene su na engleski, francuski, grčki, italijanski, makedonski, nemački, slovenački i poljski jezik.  Čolović je osnivač i urednik (1971), a od 1989. godine i izdavač serije knjiga Biblioteka XX vek. Dobio je nekoliko priznanja, među kojim Herderovu nagradu (2000), orden viteza Legije časti (2001), zvanje počasnog doktora Varšavskog univerziteta (2010) i nagradu « Mirko Kovač » za knjigu  Smrt na Kosovu polju  (2017).