Aktuelno Svakodnevno je političko

Otvorene prijave za seminar: Uvod u političku antropologiju i etnografski metod

Seminar alternativnih politika : Uvod u političku antropologiju i etnografski metod

Šta rade politički antropolozi? Kako oni razumeju oblast političkog? Koji koncepti i teorija oblikuju njihov pristup? Koja je vrednost etnografskog metoda, ključnog istraživačkog alata političkih antropologa?

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na Seminaru alternativnih politika “Uvod u političku antropologiju i etnografski metod” koji će se održati 29. i 30. jula 2023. u Omladinskom centru CK13. Seminar vodi politička antropološkinja Galina Oustinova-Stjepanović (Univerzitet u Glazgovu) sa učešćem Dejana Stjepanovića (Univerzitet u Dandiu).

Dobrodošle su osobe svih generacija iz svih krajeva zemlje zainteresovane za razumevanje političke stvarnosti kroz perspektivu i primenu političke antropologije.

Seminar je besplatan. Radni materijal, ishrana i osveženju su obezbeđeni. Troškove puta i smeštaja za osobe izvan Novog Sada snosi Omladinski centar CK13 kao organizator seminara.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možeš pristupiti klikom na link.
Broj polaznika je ograničen na 15. Odabir će se vršiti na temelju motivacije, obrazloženju prijave i korisnosti seminara za prijavljene.

Rok za podnošenje prijave je petak, 21. jul u ponoć. Svi prijavljeni će dobiti potvrdu o učešću sa agendom seminara na email najkasnije u ponedeljak, 24. jula.

Napomena: seminar se održava na engleskom jeziku!

Program seminara

SUBOTA | 29. jul | 11.00 – 17.30 | Galina Oustinova Stjepanović

Prva sesija uključuje čitanje i raspravu o etnografskom članku „Sirovi strah u Hong Kongu” (Raw Fear in Hong Kong), autora Čo-kiu LI, (Hau: Časopis za etnografsku teoriju, 2021). Rasprava će se fokusirati na oblike nasilja i otpora koje antropolozi istražuju, a posebno na konfiguracije političke moći koje su izvan dominantnih konvencija kao što je partijska politika. Razgovaraćemo o tome da li kultura oblikuje političku moć i kako pristupiti čudnim primerima političkog života kao što su glasine, okultne prakse, povratak ratnih duhova, i groteskne političke prakse i protestni performansi poput pravljenja mrtvim u javnosti.

Druga sesija predstavlja kratak uvod u etnografski metod. Šta ovaj metod uključuje? Da li je to metod ili teorija? Šta etnografski metod nudi što intervju ili anketa ne mogu da urade? Da li je to monstruozna tehnika ili revolucionarna praksa? Sesija će sadržati praktičnu vežbu koja nudi obuku o osnovnim etnografskim veštinama kao što su posmatranje i pisanje terenskih beleški.

NEDELJA| 30. jul | 11.00 – 16.00 | Galina Oustinova Stjepanović i Dejan Stjepanović

Prva sesija uključuje gledanje i razgovor o nagrađivanom etnografskom filmu “Akt ubijanja” (Act of Killing), Džošue Openhajmera (2012). Film prati i intervjuiše „gangstere“ koji su učestvovali u masovnim ubistvima u Indoneziji 1965-66. Događaji kao što su genocid i masovni zločini su izazov za istraživanje, naročito zato što antropolozi moraju da rasvetle i razumeju procese i ljude sa čijom se politikom ne slažu – počinioce masovnih političkih zločina. Nakon diskusije o filmu, učesnici će dobiti uputstva za izradu pismenog zadatka na engleskom jeziku od 500 reči koji će podneti voditeljki seminara, Galini Oustinovoj, nakon čega će dobiti povratne informacije od voditeljke.

U vidu komentara na sadržaj filma, druga sesija koju će voditi dr Dejan Stjepanović uključuje predstavljanje alternativnog pristupa političkim teorijama genocida sa stanovišta iskustvenih političkih nauka. Sa obzirom da razumevanje međunarodnih ratnih zločina i strahota zahteva interdisciplinarni pristup i saradnju među istraživačima, sesija pokazuje kako se događaji prikazani u filmu mogu tumačiti na drugačiji ali komplementaran način.

NAPOMENA: Na seminaru će se raspravljati o političkom nasilju koje može prouzrokovati nelagodu.

O voditeljima

Galina Oustinova-Stjepanović je predavač socijalne antropologije na Univerzitetu u Glazgovu, Velika Britanija, Departman za sociologiju. Specijalizovana je za političku antropologiju, istoriju i pamćenje, religiju i ateizam. Urednica je dve zbirke “O intimi neslaganja” (Intimacy of Dissent) i “Bezbožnici” (Godless People). Njena najnovija monografija, pod nazivom “Monumentalna imena” (Monumental names), istražuje komemorativni aktivizam Memorijala, arhiva političkog terora u Moskvi.

Dejan Stjepanović je viši predavač politike na Univerzitetu Dandi (Škotska) na kojem vodi kurseve o nacionalizmu, konfliktu i komparativnoj politici. Takođe je i glavni urednik časopisa “Evropska politika i društvo”. Pre Dandija bio je postdoktorski saradnik na Katoličkom univerzitetu u Lunanu (Belgija). Njegove oblasti istraživanja uključuju teritorijalnu politiku, nacionalizam, državljanstvo, samoopredeljenje i referendum. Dejan je doktorirao političke i društvene nauke na Evropskom univerzitetskom institutu u Firenci i magistrirao na Centalnoevropskom univerzitetu (CEU) u Budimpešti na programu studija o nacionalizmu.