Aktuelno

Hrabrost je zarazna, protest žena će se nastaviti

Sretan vam i borben 8. mart, Dan žena, dan kada se prisećamo i nadahnjujemo životom i delima veličanstvenih, hrabrih i solidarnih žena i njihovim doprinosom budućnosti koju sanjamo i pripremamo, a u kojoj patrijarhat više neće postojati. Danas se susreću ta prošlost i budućnost, kao i u svakom danu, kada žena bezuslovno i nežno prihvata samu sebe, grli drugu ženu, a svoj Bes ne potiskuje, i sve što čini – u svoje ime i u ime svojih sestara – čini to prekidajući dugu istoriju seksizma.

Omladinski centar CK13 se priseća, slavi i veliča žensku viziju, žensku hrabrost, snagu i solidarnost, nadahnjujući se ženama čije poruke i životi predu i tkaju žensku prošlost i žensku budućnost. Od Došljakinje Istine do Tihe Stražarke, do Mononimne V, do Veličanstvene Boginje. Od svake žene do svake žene. Hrabrost je zarazna. Protest žena će se nastaviti.  

Ako je prva žena koju je Bog stvorio bila dovoljno jaka da sama ceo svet okrene naopačke, sve ove žene zajedno bi trebalo da imaju moć da ga vrate na pravo mesto! Muškarcima bi bilo bolje da im to sada i dopuste. – Sojourner Truth

Došlo je vreme da se pobedi ili pokori. Za nas postoji samo jedan izbor. Donele smo odluku. One koje žele slobodu, nikakva kazna neće sprečiti da je traže. Protest žena će se nastaviti… – Alice Paul

Ne prihvatamo vaš svet, vaša pravila, vaše ratove.
Ne prihvatamo vašu surovost i bezobzirnost.
Ne verujemo da jedni moraju da pate da bi drugi preživeli. – V

Vrednosti koje su nam potrebne su vrednosti znanja o tome kako živeti sa prirodom. A to jeste žensko znanje. Potrebno nam je znanje o tome kako da brinemo. Potrebno nam je znanje o tome kako da delimo. To su osobine koja će nam u budućnosti sve više trebati. Zbog toga će žene sa svojom brigom i deljenjem biti učiteljice toga kako biti čovek u budućnosti. – Vandana Shiva

Alice 8. mart