Aktuelno Svakodnevno je političko

Svakodnevno je političko: Uvod u beskućništvo

Kao što i sam naslov sugeriše, naredne emisije “Svakodnevno je političko” biće posvećene problemu beskućništva. Iako je ovaj problem u poslednje vreme privukao veću pažnju medija i javnosti on i dalje ostaje mišljen u domenu ličnih nesrećnih sudbina, a apeli se svode na pozive za humanitarnu pomoć. Upravo je koncept ovog serijala baziran na pretpostavci da je beskućništvo primarno političko pitanje, jer nedostupnost sigurnog krova nad glavom je jedan od vidova apsolutnog siromaštva, dok su drugi nedostupnost hrane i odeće.

Narednim emisijama želimo da ukažemo na strukturne preduslove koje ljude dovode do beskućništva i koji su to problemi sa kojima se suočavaju ljudi u toj situaciji, koji su zakonski i institucilani okviri koji su im na raspolaganju, da li su dovoljni i adekvatni. Konačno, želimo da razbijemo mit o opravdanosti beskućništva kao neizbežne sudbine ili ličnog izbora, nesposobnosti pojedinca, i da pravo na stanovanje promovišemo kao jedno od osnovih prava koje ne bi smelo da bude kompromitovano nijednim sistemskim aranžmanom. Ukratko – društvo koje ima besućnike i koje ne rešava njihovo pitanje je nepravedno društvo, kao i društvo koje dozvoljava i doprinosi sve većem rastu broja ljudi u beskućništvi ili riziku od istog.

Ova emisija predstavlja uvod u problem beskućništva, i bazira se na izlaganju sociološkinje Ane Bilinović Rajačić koje je održano u okviru Seminara alternativnih poltika pod nazivom “Uvod u beskućništvo – konceptualni i institucionalni okvir” – programa neformalne edukacije koju organizuje CK13 sa ciljem da doprinese širenju znanja i iskustava o društvenim problemima koje su zanemareni u formalnom sistemu obrazovanja, a čija dekonstrukcija na odlučujući način rasvetljava nasilje, nepravdu i diskriminaciju u savremenom svetu. Ana Bilinović Rajačić je izložila problem beskućništva kroz rasvetljavanje osnovnih mitova koji se vezuju za beskućništvo, tematizovanje koje su teškoće u definisanju beskućništva, iznošenje tipologije beskućništva i kroz prikaz individualnih i strukturnih faktora koji dovode do beskućništva. Ana Bilinović Rajačić je zajedno sa Jovanom Čikić koautorka publikacije “Beskućništvo: teorija, prevencija, intervencija” koja je dostupna za javnost online. Imali smo priliku da čujemo na koji način teorijska obrada društveno gorućeg problema utiče ili može uticati na stvaranje sistemskih odgovora.