Samo ženski glasovi

Samo ženski glasovi je feministička emisija posvećenu glasu, govoru, iskustvu i mišljenju žena. Koncept emisije je da afirmiše politiku oslobođenja žena i feministički aktivizam protiv svakodnevnog seksizma u društvu, kao i da istakne značaj feminizma za sve.

Slušamo žene koje progovaraju “drugačijim glasom”, kako je govorila Carol Gilligan, istražujući kako glas oblikuje govor i smisao našeg govora u komunikacijskim odnosima, glas kao predmet političke konstrukcije i opstrukcije, glas izložen pritiscima i ograničavanjima – nametanjem očekivanog tona i boje glasa, propisanom glasnoćom i dinamikom govora ili ućutkivanjem.

Glas je izvor govora. Slobodan govor je onaj govor čiji je glas u fizičkom skladu sa disanjem i zvučanjem, u psihičkom skladu sa osećanjima i mislima, i u kulturološkom skladu sa jezikom kojim govori. Zbog toga, i jezik kojim govorimo i fiziologija disanja i glasa pripadaju planu političkog oslobođenja žena. Iz tog razloga u emisiji Samo ženski glasovi slušamo žene koje su oslobodile svoj glas i čiji glas oslobađa.

Samo ženski glas je istina koja vibrira frekvencijama koje će uništiti patrijarhat.

Emisiju uređuje i vodi Borislav Prodanović