Naša samouprava

Saopštenje Građanske inicijative “NE DAMO LIVADICU!” povodom diskreditovanja građana od strane Predsednika Skupštine Grada Novog Sada

Ne damo livadicu

U Novom Sadu je na delu uzurpacija javnog interesa i javnih dobara u korist privatnih investitora, a uz pomoć javnih službenika i političkih funkcionera, koji umesto za javni, rade za privatni interes i profit, nametajući rešenja koja građani ne žele.

U skladu sa Poslovnikom Skupštine Grada Novog Sada, Građanska inicijativa “Ne damo Livadicu!” podnela je Predsedniku Skupštine Grada Novog Sada, Zdravku Jelušiću zahtev da se na XLIV sednici Skupštine Grada, koja je zakazana za 14. decembar 2018. godine, odobri prisustvo i obraćanje predstavnika Inicijative, a povodom izglasavanja Plana detaljne regulacije blokova oko ulice Vojvode Bojovića u Novom Sadu.

Ovim Planom koji će se šest meseci nakon završenog javnog uvida i dva meseca nakon održane javne rasprave – u toku kojih su građani podneli više stotina primedbi, predloga i sugestija u odbranu javne zelene površine – naći u skupštinskoj proceduri, predviđa se izgradnja višespratnog stambeno-poslovnog objekta na mestu javne zelene površine.

Predsednik Skupštine Grada Novog Sada, Zdravko Jelušić, odbio je zahtev za prisustvovanjem predstavika Inicijative na sednici Skupštine Grada “u cilju nesmetanog rada Skupštine” i sa obrazloženjem da su građani iskoristili svoja zakonom zagarantovana prava na učešće u procesu urbanističkog planiranja razvoja grada i donošenju odluka.

O usvajanju Plana detaljne regulacije blokova oko ulice Vojvode Bojovića u Novom Sadu odlučivaće odbornici Skupštine Grada Novog Sada u petak, 14. decembra, a da pri tom nije ispoštovana volja građana da se sazove Zbor građana Mesne zajednice “Žitni trg” na kojem su stanovnici ove mesne zajdenice nameravali da donesu odluku o tome da ne žele izgradnju višespratnog objekta na mestu jedine preostale javne zelene površine u ovom delu grada.

Zbog oglušivanja na legitiman zahtev građana, povrede fundamentalnog prava građana na učešće u procesu donođenja odluka i nepoštovanja Ustava Republike Srbije, Zakona o lokalnoj samoupravi, Statuta Grada Novog Sada i Statuta Mesne zajednice “Žitni trg”, svim nadležnim organima lokalne samouprave, uključujući i Predsednika Skupštine Grada Novog Sada, Zdravka Jelušića podneli smo žalbu i zahtev za sazivanje zbora građana.

Podsećamo da je Predsednik Skupštine Grada, Zdravko Jelušić, na sastanku sa građanima, obećao da će sazvati zbor građana, ali to obećanje nije ispunio.

Zbog političke neodgovornosti Saveta Mesne zajednice “Žitni trg” i Predsednika Skupštine Grada Novog Sada, predstavnici Inicijative “Ne damo Livadicu” podneli su zahtev za prisustvovanjem i obraćanjem odbornicima na predstojećoj sednici Skupštine kako bi izvestili o nepoštovanju volje građana, povredi zakona i prava građana na neposredno učešće u donošenju odluka o pitanjima koja ih se direktno tiču.

Građanska inicijativa “Ne damo Livadicu!” koja se ovog proleća organizovala i organizovano i javno delovala za očuvanje zelene površine na uglu ulica Kisačke i Jovana Subotića u Novom Sadu, a protiv izgradnje planiranog objekata ukazuje na to da je nezadovoljstvo građana zbog konstantnog urušavanja kvaliteta gradskog života kulminiralo.

Radi se o građanima kojih se ovo pitanje neposredno tiče jer se tiče uslova njihovog svakodnevnog života; oni su najzainteresovanija strana i strana koju je neophodno prvu konsultovati u procesu definisanja urbanističkog razvoja grada i u procesu donošenja odluka.

Dva ključna problema koja ovim putem želimo da istaknemo:
1. Da se planiranje urbanističkog razvoja grada donosi bez dijaloga sa građanima, tj. da se odlučuje mimo njih; i to da
2. Politika prostornog i urbanističkog razvoja Novog Sada nije temeljena na politici održivog razvoja već na politici maksimalnih ustupaka interesima investitora kroz institut “izmena i dopuna” i na brzinu izmenjenih planskih dokumentata, a na uštrb kvaliteta života i povredom dostojanstva građana i grada.

Uprkos odsustvu političke volje, nezainteresovanosti za saradnju i građansko uključivanje, nećemo odustati od svojih zahteva i borbe za dostojanstven život svih građana. To znači da lokalnoj vlasti i njenim institucijama nećemo prepustiti inicijative i odluke od čijih će rezultata zavisiti uslovi života i rada svih nas.

Borba se nastavlja.

U Novom Sadu, 13. decembra, 2018.
Građanska inicijativa “Ne damo Livadicu!”