Infoteka CK13: Uvod u anarhizam – projekcija filma i diskusija

08/05/2023
19:00 - 21:00


Infoteka CK13 nastavlja svoj ciklus o anarhizmu projekcijom serijala četiri videa koji je kreirala “Libertarian Communist Platform” iz Britanije, a koji se bavi osnovama anarhizma, kritikom kapitalističkog i hijerarhijski zasnovanog društva, kao i promišljanjem potencijalnih putanja kako se do drugačijeg društva može doći.

Ukoliko vas je ikada zanimalo šta je to anarhizam, kako je nastao i da li je prikladan današnjoj situaciji i društvenom, političkom i kulturnom kontekstu, dođite u ponedeljak, 8. maja da zajednički pogledamo ovaj edukativni serijal i prodiskutujemo o temama kojima se bavi.