Aktuelno

Poziv za učesnike međunarodnog projekta „Stazama oslobođenja“

Da li ste zainteresovani za međunarodni projekat koji kombinuje istoriju, političko obrazovanje, aktivnosti i slobodno vreme?

Zajedno sa našom partnerskom organizacijom INWOLE iz Potsdama (Nemačka) realizujemo projekat Stazama oslobođenja (28.04 – 04.05.) u Novom Sadu.

Niski planinski venac Fruška gora kod Novog Sada je zbog povoljne topografije u inače ravničarskoj i zemljoradničkoj Vojvodini tokom Drugog svetskog rata prerastao u regionalni centar otpora protiv nacionalsocijalista i njihovih zaveznika. Danas na području Fruške gore postoje brojni spomenici, groblja i druga mesta sećanja vezana za ovu istoriju koja treba da otkrijemo. Zato želimo da se bavimo istorijom i identifikujemo i dokumentujemo lokacije vezane za Drugi svetski rat, nacionalsocijalističke zločine i oslobodilačku borbu.

Ideja projekta je da zajedničkim snagama sprovedemo mapiranje relevantnih mesta sećanja, koja bismo povezali formirajući nekoliko pešačkih, kao i jednu biciklističku rutu. Krajnji rezultat projekta je izrada štampane mape za građane (aktiviste, izletnike, planinare, bicikliste i druge), kao i digitalne verzije mape sa GPS rutama, kako bi ove lokacije i staze bile dostupne i široj javnosti. Vaš doprinos je neophodan tokom celog procesa, koji podrazumeva strateško planiranje, pripremu sadržaja, dizajn ili promociju.

Pre i posle planiranog događaja biće održano još nekoliko onlajn sastanaka vezanih za pripremu, sadržaj, organizaciju i ostvarivanje konačnih ciljeva projekta, tako da se od učesnika očekuje da ulože određeno vreme i za aktivnosti koje će prethoditi, ali i za one koje će uslediti nakon terenskog istraživanja.

Svi troškovi smeštaja i ishrane, kao i programa (uključujući ekskurzije u Novi Sad i Beograd) pokriva organizator.

Ukoliko ste zainteresovani za ovaj projekat i temu, imate između 21 i 35 godina i sposobni ste da komunicirate na engleskom, pošaljite nam kratko, neformalno motivaciono pismo. 

S obzirom na ograničen broj mesta, molimo vas da nam uz prijavu za učešće, napišete i nekoliko informacija o sebi i vašoj motivaciji za učešće – šta vas zanima u vezi sa projektom i da li već imate ideju o tome kako biste mogli da doprinesete.

Prijavu sa motivacionim pismom pošaljite najkasnije do 17. marta na e-mail: projekat2024@gmail.com.
Na istu e-mail adresu možete nam uputiti i pitanja koja imate u vezi sa ovim projektom.