Svakodnevno je političko

Poziv umetnicima i aktivistima – Kada simptom postane radikalno eksplicitan

Poziv za artivističku grupu

Kada se bavite umetnošću, vi se direktno dotičete uzroka i posledica. Vi ne proučavate kauzalnost, vi ste kauzalnost.

一 Timothy Morton

Pozivamo mlade umetnike zainteresovane za aktivizam i mlade aktiviste zainteresovane za umetnost da nam se pridruže u nastojanju da zajednički mislimo mogućnosti jezika umetnosti da tematizuje i komunicira ekološku krizu koja nas okružuje.

Ideja nam je da zajednički formiramo neformalnu grupu umetnika/aktivista u Novom Sadu kako bi zajednički mislili mogućnosti umetnosti da u javnom prostoru i javnom diskursu radikalnije tematizuje urgentnost ekoloških pitanja u lokalnoj i globalnoj zajednici. Kroz susrete i razgovor, kreativnu razmenu i informalnu edukaciju među nama, grupa bi zajednički stvarala i odabrala za produkciju i instalaciju određen broj javnih umetničkih intervencija.

Kako misliti krivicu i odgovornost za ekocidna dela, ekocidne politike, ekocidnu kulturu, ekocidne sisteme? Kako razumeti osećanja bespomoćnosti i straha? Gde je moguće pronaći nadu, i da li se nada stvara? Da li je i kako moguća transformacija društva/svesti u pravcu socijalne i ekološke homeostaze? Kako učiniti mogućom političku participaciju za socijalno, ekonomski i ekološki najugroženije? Kako dati (vratiti/priznati neotuđivim) prava životinjama, rekama, šumama?

Kako ova preispitivanja najčešće ostaju potusnuta u političkom nesvesnom ili nailaze na opiranje vladajućih dogmatizama (antropocentrizam / androcentrizam / evropocentrizam) kao i na direktni otpor vladajućih ekonomskih i političkih elita, umetnost se pokazuje kao moćan jezik kojim je moguće radikalno-eksplicitno ukazati na simptom, kako bismo ‘progledali dok još ima vremena’.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se jave na mejl bora@ck13.org i pošalju vrlo kratku biografiju i motivaciju. Poziv je otvoren do nedelje – 13. novembra. Po završetku poziva, javićemo se zainteresovanima radi organizovanja sastanka upoznavanja i detaljnijeg upućivanja u moguće pravce i načine rada.