Aktuelno Pravo na mir

Otvorene prijave za učešće na seminaru “Uvod u promišljanje mira”

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na Seminaru alternativnih politika “Uvod u promišljanje mira” koji će se održati 8. i 9. juna u Omladinskom centru CK13.

Seminar vode mirovni aktivisti Katarina Milićević i Radomir Radević iz Centra za nenasilnu akciju Sarajevo | Beograd.

U okviru programa seminara organizujemo i posetu Memorijalnom centru Srebrenica u subotu, 15. juna sa zajedničkim polaskom iz Novog Sada.

O SEMINARU

Program otvara pitanja relevantna za prepoznavanje nasilja, ophođenje sa sukobima, otvarajući prostor za pronalaženje kreativnih načina transformacije sukoba, a ne nudi gotove modele i rešenja. Na radionicama ćemo početi sa razvijanjem senzibiliteta za različite forme nasilja i diskriminacije, govorićemo o dinamici i mehanizmima nastajanja sukoba, otvorićemo neka pitanja vezana za polje suočavanja s prošlošću, promišljaćemo razgradnju predrasuda i razvijanje tolerancije prema različitostima.

Seminar je namenjen mladima (18-30 godina) iz Novog Sada i bliže okoline. Dobrodošli su srednjoškolci, studenti, kao i osobe koje ne studiraju; zaposleni i nezaposleni, aktivni u organizacijama civilnog društva, neformalnim kolektivima, političkim partijama, pokretima i inicijativama, pripadnici manjinskih zajednica.

Metod rada je interaktivan, radioničarski, kako bi se uvidi, svest i promišljanje mira mogli razviti kroz međusobni odnos i razmenu između učesnika, uključujući i facilitatore koji su ravnopravni u procesu. Podstiče se visok nivo aktivnosti, komunikacije i razmene, te spremnost na slušanje i razgovaranje. Sa obzirom da format i teme radionica ciljaju na aktivno bavljenje složenim temama, metodologija rada podrazumeva podsticanje otvorene komunikacije uz lično uvažavanje i ravnopravnost, razmene mišljenja, međusobne kritike ali i spremnosti na samokritiku, dijalog s neistomišljenicima i preispitivanje vlastitih uvida i stavova.

Prijave se vrše putem online formulara kojem možete pristupiti preko linka.

Odabir učesnika će se vršiti na temelju motivacije i obrazloženja prijave, kao i spremnosti učesnika za učešće u čitavom programu seminara.

Rok za podnošenje prijave je četvrtak, 6. jun.

Potvrdu o učešću sa agendom seminara dostavićemo na e-mail u utorak, 4. juna.

PROGRAM SEMINARA

PRVI DAN | 8.jun 2024. | 10-17č

  • Uvod i upoznavanje
  • Komunikacija
  • Identitet
  • Predrasude i diskriminacija

DRUGI DAN | 9.jun 2024. | 10-17č

  • Nasilje
  • Sukob i razumevanje sukoba
  • Suočavanje s prošlošću
  • Izgradnja mira

TREĆI DAN | 15.jun 2024. | celodnevni boravak

  • Poseta Memorijalnom centru Srebrenica

srebrenicamemorial.org/
facebook.com/SrebrenicaMemorialCenter
instagram.com/srebrenicamc/

 

O VODITELJIMA

Katarina Milićević, rođena u Kragujevcu, po zanimanju mirovna aktivistkinja i novinarka. Članica tima Centra za nenasilnu akciju.
Radomir Radević, rođen u Podgorici, po zanimanju mirovni aktivista i profesor filozofije. Član tima Centra za nenasilnu akciju.

………………………………………………………………………………………………………

Seminar se realizuje u okviru projekta “Pravo na mir” koji zajednički sprovode Omladinski centar CK13 iz Novog Sada, Inicijativa mladih za ljudska prava iz Podgorice i Centar za mlade KVART iz Prijedora. Projekat je podržan regionalnim programom SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan koji realizuju Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) uz finansijsku podršku Ministarstva spoljnih poslova Norveške (NMFA).